Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Florbal

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Radim Navrátil, ve spolupráci s SK florbal Benešov
Den/čas: úterý nebo čtvrtek 16:30-17:30
Třída: 1.-9.


Aktivity kroužku:

  • cílem florbalového kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem
  • vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky
  • zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost