Navigace

Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

kroužek Dramatické výchovy

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Hedvika Kaprálková, Lenka Fliegerová
Den/čas: středa 13:00-14:30
Třída: 2.-9.


Aktivity kroužku:

  • V kroužku dramatické výchovy se děti učí jednotlivé dramatické techniky. 
  • Učí se veřejnému vystupování, improvizovat, hrát v určité roli (pohádková postava, povolání...). 
  • Učí se vžít do role, kterou hrají, správně intonovat a pracovat s hlasem. 
  • Snaží se pracovat ve skupině, navzájem si pomáhat. 
  • Pracují podle scénáře. 
  • Během školního roku se účastní vystoupení pro školu, rodinu a veřejnost. 
  • Podílí se na tvorbě kulis.