Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

kroužek Zpívání

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Ema Gallová  602960966
Den/čas: pátek 11:35-12:20
Třída: 1.-7.


Aktivity kroužku:

Začínáme 6. října v 11:40 v učebně zeměpisu ve 2. patře, nováčky přivedeme..


Zpíváme si pro radost. Do kroužku Zpívání nejsou děti vybírány na základě pěveckého talentu. Kroužek je určen dětem z 1. – 7. třídy.


Podmínky a potřeby pro práci v kroužku:

  • zdravý hlas, správná výslovnost
  • základní hudební dispozice
  • radost ze zpěvu
  • trpělivost při studování nových skladeb a pravidelná docházka
  • učení textu nových písní
  • ochota vystupovat na školních a mimoškolních akcích
  • černé desky s košilkami

Všechny děti vystupují na akcích školy a obce. Každým rokem přicházejí do kroužku nováčci z prvních tříd. Repertoár je zaměřen na jednoduché ale i složitější písně pro děti od známých českých hudebních skladatelů a písničkářů, na písně z pohádek, muzikálů, filmů a na populární písně. Nevyhýbáme se ani náročnějším písním pro dětské sbory. V případě soutěže nebo přehlídky školních sborů je účast dětí zvažována dle míry zvládnutí požadovaného repertoáru.


Spolupráce:

  • Starší žáci 2. stupně ZŠ
  • ZUŠ Benešov               
  • Kytarová škola Milana Tůmy