Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Sportovní hry

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Sportovní hry 1.tř.

Vyučující: Pavlína Náprstková
Den/čas: středa 12:30-13:15
Třída: 1.A a 1.B

Sportovní hry 2.+3.tř.

Vyučující: Pavlína Náprstková
Den/čas: středa 13:20-14:10
Třída: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

Sportovní hry 4.tř.

Vyučující: Kateřina Pártlová
Den/čas: pátek 11:35-12:20
Třída: 4.A a 4.B

Sportovní hry dívky, chlapci

Vyučující: Radim Navrátil
Den/čas: pondělí 6:45-7:30
Třída: 6. - 9.


Aktivity kroužku:

V kroužku Sportovních her si žáci:

  • zlepší  pohybové schopnosti a dovednosti (obratnost, orientace v prostoru, manipulace s míčem) formou pohybových her a soutěží
  • zvýší svou fyzickou kondici
  • seznámí se s mnoha pohybovými a míčovými hrami a jejich pravidly (výběr sportovních her odpovídá věku a schopnostem žáků, podmínkám školy)
  • získají nové kamarády