Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Výtvarný kroužek

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Lucie Bílá
Den/čas: středa 13:00-13:45
Třída: 1.-9.


Aktivity kroužku:

Ve výtvarném kroužku se žáci učí pozorovat, zachycovat podstatu objektu a míchání barev. Také se učí různé techniky tvorby od kreslení tužkou, přes malbu až po vyrábění - sochaření. Neopomíjitelné jsou také výtvarníci z historie i současnosti. Na nich žáci poznávají jak je samotné - jejich život, tak výtvarné směry.