Obsah

Žáci si mohou v případě potřeby objem učiva přizpůsobit svým domácím, časovým a technickým podmínkám(možnosti IT techniky, pomalé připojení internetu, není potřeba nic tisknout apod.). Zadávané úkoly mohou být plněny alternativně – dle možností.  Může se stát, že některé odkazy a linky jsou vlivem přetížení sítí a serverů v některých časech nefunkční. Vždy je třeba komunikovat s třídním učitelem, ke každému žákovi bude v plnění učiva/ úkolů přistupováno individuálně.

Práce pro 1.A od 1.4. do 8.4.2020

  • zkontrolujte si řešení úloh z minulého týdne - zde

Slabikář  strana 62 + 63

Pracovní sešit ke Slabikáři strana  35 + 36 + 37

Písanka  strana 28 + 29

Matematika strana 37+38

Prvouka strana 56 + 57