Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 7.A v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

1

1. Řešení úloh pro 7.A od 18.3. do 25.3.2020

 


Český jazyk  – 7. A

Mluvnice

 • ·        zopakovat si podmět a přísudek, druhy podmětu, druhy přísudku
 • ·        zopakovat si shodu přísudku s podmětem
 • ·        vypracovat cvičení – základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem:
 • ·        základní skladební dvojice – cvičení b – písemně, c - ústně
 • ·        shoda 1 – a,b => ústně
 • ·        shoda 2 – oba sloupce písemně
 • ·        shoda 3 – c-g ústně
 • ·        zadaná cvičení jsou přiložena

  Literární výchova

 • ·        téma: Povídka
 • ·        četba: Šimek, Grosmann – Výchovný koncert => zamyšlení nad textem (text přiložen)
 • ·        práce na ČD dle pokynů
 • ·        další texty k četbě: O. Pavel – Salto nazad (text přiložen): 1, 2, 3, 4, 5

  Sloh

 • ·        téma: Výtah
 • ·        vypracování výtahu na téma: Karel IV.
 • ·        práce s učebnicí na dějepis str. 99 – 102
 • ·        přečíst text a zpracovat výtah

·        výtah napsat čitelně na papír a založit do sešitu (výtah odevzdáte po návratu do školy)

!!! Pozn.: veškerá cvičení z českého jazyka si uschovejte a shromažďujte k odevzdání!!!!


 • Anglický jazyk  – 7. A

Opakování:

 • ·        Unit 3A, 3B - učit se / opakovat si slovíčka
 • ·        pracovní sešit 24 / cvičení 1, 2 přečíst nahlas

·         pracovní sešit 25 / cvičení 5 - do sešitu napsat 8 vět podle zadání, tzn. Co se dělo v sobotu ráno v deset hodin?  It was raining. / It wasn´t raining. 

Doporučuji procvičovat probrané učivo na www.projectonlinepractice.com

Kdo ještě není přihlášený, učiní tak pomocí kódu na kartičce v pracovním sešitu.

Přihlašte se přihlašovacími údaji z loňského roku nebo se nově zaregistrujte pod jinou emailovou adresou a zvolte vaší letošní učebnici Project.

Zapojte se do třídy (join a class) zadáním Class ID Code: C-893-922-0811, aby měl učitel přehled o vaší průběžné práci.

Pracujte na Unit 1,2,3.

V případě dotazů me kontaktujte na: novotna.zs@seznam.cz


 • Německý jazyk  – 7. A

Opakování:

 • ·        Lekce 2 – Meine Familie (Moje rodina)

                          - učit se / opakovat si slovíčka z pracovního sešitu str. 25

·        pracovní sešit str. 20 / cvičení 10 utvoř otázky a cvičení přelož do školního sešitu (otázky a odpovědi)


 • Matematika  – 7. A

Úlohy na týden jsou v příloze. Řešte do cvičného sešitu nebo vytiskněte zadání a přímo do něj vpisujte své řešení.


 • Fyzika  – 7. A

Nakreslete do sešitu z fyziky co nejvíce příkladů zařízení, v nichž jsou použity ložiska a vyznačte na obrázcích místa, kde přesně se ložiska nacházejí.


 • Přírodopis  – 7. A

Opakování podle učebnice + podle sešitu

Ryby str. 9- 13

Promyslet si odpovědi na otázky 1-2 str. 12, 1-8 str. 13

Na youtubu je řada hezkých videí o sladkovodních a mořských rybách. Vybrat si a podívat se od každého minimálně na jedno, zkusit si kvíz:

Znáš ryby?

Vypracovat referát na téma

Rybníkářství v České republice - historie a současnost

( nezapomeňte na Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan)

- referát vypracovat na volný list a odevzdat, až se sejdeme


 • Zeměpis  – 7. A

Písemné opakování:

1)

Učebnice:

Napsat cvič. 1 na str. 17.

2)

Popište průběh hranice Asie s Evropou a Afrikou.

Co je to monzun, a které části Asie se týká? Jmenujte typické zvíře žijící v monzunových lesích.

Vysvětlete důvod vysychání Aralského jezera. Které dvě velké řeky ho napájely?

Jmenujte nejdelší řeku Asie a přehradu na ní. Jaké město se nachází v její deltě? Jakému vnitrozemskému

regionu umožňuje napojení na námořní dopravu?

Co je to permafrost?

Jak se jmenuje největší jezero v Asii? Jak velké přibližně je? (přirovnejte k velikosti státu)

Jak se jmenuje nejhlubší jezero v Asii? Jak hluboké přibližně je? (přirovnejte k výšce hory)

Které dvě řeky spoluvytvářejí největší deltu v Asii?

Jak velkou část Asie tvoří bezodtokové oblasti?

Které dvě velké řeky protékají Mezopotámskou nížinou?

Jak se jmenuje typ přírodní krajiny, který pokrývá největší asijský ostrov, a jejímž typickým obyvatelem je orangutan?

Jak se jmenuje jezero, jehož hladina je nejníže položeným místem na povrchu Asie. Co o něm víte?

Jak říkáme rozsáhlým převážně jehličnatým lesům severní Asie. Jaká jsou typická zvířata v nich žijící?


 • Výchova k občanství  – 7. A
 • ·        téma: Jak se chovat při kulturních událostech
 • ·        přečíst si powerpointovou prezentaci
 • ·        do sešitu zapsat téma a vypsat si ty informace, které neznáš
 • ·        úkol:
 • ·        uč. str. 45 – Na kterém obrázku (a-b) vstupují příchozí do řady diváků správně? Okomentuj.
 • ·        uč. str. 45 – Na kterých obrázcích (c-f) se dopouštějí diváci během představení prohřešků proti společenským pravidlům? Okomentuj.

·        úkol poslat nejpozději do 24. 3. 2020 na e-mail: Fliegerova.L@seznam.cz


 • Hudební výchova – 7. A

- dobrovolně:

Přečti si informace o J. S.  Bachovi na https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

Poslouchej přitom jeho dílo: klavír       https://www.youtube.com/watch?v=XiG8AGn5Qz8

housle                                                https://www.youtube.com/watch?v=_ioc6sdgugo

varhany                                              https://www.youtube.com/watch?v=h92hRs4euqI

Braniborské koncerty                                 https://www.youtube.com/watch?v=Ehbar90jHz8

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 29.5.2023

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Partneři