Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

1

1. Řešení úloh pro 8.třídu od 18.3. do 25.3.2020

 


 

 • ·                                 Český jazyk

Mluvnice: Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami
                   učebnice strana 56-60+ školní sešit – znovu si projít a naučit se spojovací výrazy ke každému poměru

                   projít si v učebnici cvičení 3,4,5,8 na straně 62-63

                   vypracovat cvičení na poměry v příloze

                   návod: najděte si vždy spojovací výraz a podle něj určete poměr


Literární výchova: Národní obrození – vypracovat referát, témata jsou zadaná /viz příloha/, struktura referátu též, ale referát vypracujete písemně / stránka A4 – min. 25 řádků, čitelně!
  ukázku vyberete velmi krátkou – citát, čtyřverší, apod./ referát pečlivě uschovejte, odevzdáte po návratu do školy! /

            
Sloh: Líčení
         na papír A4 vypracovat v učebnici cvičení 9 na str.124 – vybrat 1 námět, rozsah 15-20 
         řádků / odevzdáte po návratu do školy/

Každé úterý od 14,00 na ČT1 na pořad Škola doma – opakování ČJ


 • ·                                 Ruský jazyk

opakování  lekce 7 - cvičení v příloze


 • Německý jazyk

 

Opakování:

 • ·        lekce 7 - učit se / opakovat si slovíčka (pracovní sešit str. 67)
 • ·        Wie spät ist es? – Kolik je hodin?

                          - do sešitu písemně cvičení 9 a) na straně 70 (učebnice) 

                          např.

                          7:45 - Es ist Viertel vor acht.

                          8:15 - Es ist Viertel nach acht.    atd.   

·        ústně cv. 9 b), c)


 • Anglický jazyk

1. čtení a překlad textů učebnice str. 38/2 ústně, nahlas

2. slovní zásoba a fráze 3D, pracovní sešit str. 82

3.  naučit se dialogy učebnice str. 38 co nejvíce zpaměti

4. spoj fráze učebnice str. 39/4a,  pracovní sešit str. 30 celá

3. zadání z minulého týdne – vše opakovat

6. tiché čtení delších textů učebnice str. 82, 83, 84 pokračování

7. nepravidelná slovesa - procvičuj nepravidelná slovesa - desky pracovního sešitu, každý den 5 sloves - umět všechny 3 tvary napsat + překlad ČJ - AJ, AJ - ČJ, procvičuj písemně  do domácího sešitu

8. Procvičovat probrané učivo na www.projectonlinepractice.com, kde je k dispozici kontrola správnosti.

Kdo ještě není přihlášený, učiní tak pomocí kódu na kartičce v pracovním sešitu.

Přihlaste se přihlašovacími údaji z loňského roku nebo se nově zaregistrujte pod jinou emailovou adresou a zvolte vaší letošní učebnici Project.

Zapojte se do třídy (join a class) zadáním kódu Class ID Code: C-023-560-0772, aby měl učitel přehled o vaší průběžné práci.

Pracujte na Unit 1,2,3, v případě problémů /chybějící kartička s kódem/ mne kontaktujte, těším se na setkání on-line! Kdo bude první přihlášený?

 


 • Matematika

 

Opište a vypočítejte do ŠS, správné řešení pošlu příští středu. str.1, str.2


 

 • Fyzika

Učebnice, strana 141, úkol 1 (modré U)


 • Přírodopis

 

Opakování podle učebnice plus podle poznámek v sešitu

Tkáně lidského těla str. 15

Kosterní soustava str. 16- 21

Promyslet odpovědi na otázky a úkoly str. 19 a 21

Na youtubu Kosterní soustava - videoeducanet, Byl jednou jeden život - 19 Kosti a kostra

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok
Vypracovat referát Vady páteře - zaměřit se na skoliózu, hyperlordózu, hyperkyfózu a rovná záda, vypracovat na volný list a odevzdat, až se sejdeme


 • Chemie

 

Opakování podle učebnice plus podle poznámek v sešitu

Vlastnosti látek - měření vlastností látek str. 8- 9

Chemický pokus str. 10, zopakovat si pravidla bezpečnosti

Chemické a fyzikální děje str. 11

Složení a třídění směsí str. 12- 13

Na youtubu Laboratorní cvičení - Chemie: 6. Chemické směsi

https://www.youtube.com/watch?v=luIzWAmrVj8

Doma provést pokus "Důkaz přítomnosti složek v minerální vodě" str. 12 - nevařit ! , vodu, stačí 1 dcl, nalít do širší nádoby nejlépe čirá skleněná miska nebo naopak něco tmavého, aby bylo zřetelné, co po vypaření zůstane. Dát na teplé místo - na topení, na slunce na parapetu... Pokus a závěr zapsat do sešitu.


 • Zeměpis

 

Písemné opakování (vše písemně do sešitu)

Kolik obyvatel má přibližně ČR?

Jak se vyvíjí počet obyvatel ČR a jakými faktory je nejvíce ovlivněn?

Jaký je podíl městského obyvatelstva?

Kdy začala výrazná koncentrace obyvatelstva do měst? Jak se tento proces nazývá?

Jaké jsou hlavní faktory rozmístění obyvatelstva v ČR?

Dopracujte cvič. 2 v prac. listě 12 (začali jsme na hodině).

Vypište 4 největší města v ČR s přibližným počtem obyvatel, seřaďte je podle počtu obyvatel.

Popište 3 národopisné oblasti na území ČR (poloha, původ).

Charakterizujte náboženské složení obyvatelstva ČR.

Definujte pojmy: suburbanizace, urban sprawl, aglomerace, konurbace.


 

 • Dějepis

Písemné opakování (vše písemně do sešitu)

Revoluce 1848


Zhlédněte pořad ČT a odpovězte na otázky:

Jak probíhalo povstání proti Rakouskému císařství v Praze? Proč generál Windischgrätz bombardoval město? Kdo zastřelil jeho manželku?

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/212452801400027

 

Co je to austroslavismus a kdo byl jeho nejslavnějším proponentem.

O čem se jednalo na slovanském sjezdu v Praze?

Jak revoluce probíhala v Itálii? Který český vojevůdce do ní výrazně zasáhl?

K jaké změně v rakouské vládě došlo během revoluce?

Co je nejvýznamnějším důsledkem revoluce v českých zemích?

Co bylo cílem revoluce v Německu? Jaký je rozdíl mezi velkoněmeckou a maloněmeckou koncepcí?

Jaký byl průběh revoluce v Uhrách?

K jaké změně došlo během revoluce ve Francii?


Výchova k občanství

- téma: Demokratické volby v České republice

- přečíst si powerpointovou prezentaci a vypsat si z ní do sešitu výpisky

- ústně odpovědět na otázky


 

 • Konverzace v angličtině

 

Speaking card SPORT – vyber z nabídky a odpovídej na otázky, které odpovídají skutečnosti

 • 1.      ústně, nahlas
 • 2.      Olympiáda z AJ – zpracuj písemně delší odpovědi a nauč se zpaměti nahlas (toto pro ostatní dobrovolně)

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 29.5.2023

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Partneři