Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

3

3. Řešení úloh pro 8.třídu od 1.4. do 8.4.2020


Český jazyk

Mluvnice: Významové poměry mezi hlavními větami

 1. Zkontrolovat úkol z minulého týdne dle přílohy

2. Vypracovat v pracovním sešitě na straně 38 cvičení 9 a10

Literární výchova: 1. Doplnit úkoly z minulých týdnů/ pokud ještě nemáte!!!

2. Zkontrolovat čtenářský deník, pracovat na jeho doplnění, po návratu do školy bude kontrola!

Sloh: Líčení - na papír A4 zpracujte líčení na téma Moje oblíbené roční období /cca15- 20řádků/, odevzdáte po návratu do školy

 


 Ruský jazyk

Opakování lekce 7

1. Zkontrolovat a opravit cvičení z minulého týdne dle přílohy

2. Vypracovat cvičení 10 v příloze – odevzdáte po návratu do školy

 


Člověk a svět práce – příprava pokrmů

Dobrovolný úkol pro zájemce: vyzkoušejte doma některý velikonoční recept - v příloze

 


Německý jazyk

Opakování:

 • ·        lekce 7 - opakuj si slovíčka (pracovní sešit str. 67)
 • ·        zkontroluj si předchozí úkoly -  viz řešení
 • ·        zopakuj si 3. pád - odpověď na otázku Kde? Wo? Grammatik

                          - učebnice str. 68

 • ·        pracovní sešit str. 65 / cvičení 1, 2 - doplň a napiš věty

  Am Mittwoch ist Max im Geschäft.

  - pozor na slovosled v německé oznamovací větě! Sloveso - na 2. místě!

  Další procvičování - nepovinné:

  https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php

 


Anglický jazyk

PROJECT ONLINE PRACTICE – Vaše práce bude hodnocena, promítne se do klasifikace, souvisí s látkou v učebnici. Poslední z Vás, ohlaste se, pokud máte problém s přihlášením, byl Vám zaslán email s instrukcemi.

1. kontrola pracovního sešitu, vyplněno by mělo být vše do str. 31, příští týden řešení

4. Procvičuj: https://www.umimeanglicky.cz   - je tam zadaný úkol, který procvičuje probíranou  

    látku – do 8. 4., chválím všechny přihlášené!! Je Vás 20! Přihlašovací kódy mají rodiče v emailu.

    Procvičuj poslech - https://www.youtube.com/watch?v=ZKTJhBtImnA

5. Test nepravidelných sloves – prvních 30 - do školního sešitu z druhé strany – 3 tvary slovesa:

    růst, slyšet, kreslit, najít, stavět, začít, padat, cítit, jíst, spálit

6. pokračování  - nepravidelná slovesa - procvičuj nepravidelná slovesa - desky pracovního sešitu, každý den 5 sloves - umět všechny 3 tvary napsat + překlad ČJ - AJ, AJ - ČJ, procvičuj písemně  do domácího sešitu – nyní procvičeno do HEAR.

7. Greg a Kahoot, chce s Vámi hrát, domluvte se na Inst?

 


Matematika

 

Nejprve si zkontrolujte úlohy z minulého týdne, případně si je opravte, resp. spočítejte znovu. Pro tentokrát jsem vám připravila ještě jeden soubor, který se jmenuje PRO RYCHLÍKY. Jsou tam o něco obtížnější úlohy (jenom o málo),  tak pokud byste měli čas a chuť, určitě se do nich pusťte. Příští týden vám opět pošlu řešení všech úloh. Dále máte možnost pracovat online na www.umimeto.org, kde i já uvidím vaši práci. Procvičujte si cokoliv, co zvládnete, zkuste ale témata z druhého stupně. Moc vás zdravím a doufám, že se do školy těšíte minimálně tak, jako já .

Vše formou přílohy

m8.pdf (327.99 kB)

m8-pro-rychliky1.pdf (297.3 kB)

m8-pro-rychliky2.pdf (271.64 kB)

 


Fyzika

         Podívej se na řešení příkladu z minulého týdne a proveď kontrolu

·        vyřeš úlohu 5 na straně 141 (modré U)

·        projdi si prezentaci Elektrodynamika 3 – přepiš si nebo vlep do sešitu

·        pro dotazy ohledně učiva jsem založil facebookovou skupinu:

  https://www.facebook.com/groups/554384561867402/

 


Přírodopis

Nervová soustava- pokračování

Písemně do sešitu vypracovat otázky str. 51

Na youtubu se podívejte na video NEZkreslená věda III. Kdo řídí lidské tělo?, případně z cyklu Byl jednou jeden život kapitoly 09 Mozek10 Neurony.

Hygiena duševní činnosti – přečíst str. 52-53, zaměřit se na obrázek Jak alkohol ovlivňuje naše zdraví, opsat shrnutí na str. 53

 


Chemie

Zápis : KOVY (uč. str. 55 )

– tvoří většinu prvků – 80%.  V periodické tabulce jsou umístěné v levé části. Vzhledem k nízkým hodnotám elektronegativity tvoří ve sloučeninách kationty.

Vlastnosti: jsou kujné – od toho je i odvozený název, mají kovový vzhled, vysokou hustotu, vysokou teplotu tání, dobře vedou elektrický proud a teplo.

Rozdělení kovů – výpisky podle bodů 1,2,3 str. 55

Významné kovy

Pokračujeme v přehledu nejdůležitějších chemických prvků. U každého prvku v nadpisu zapíšete i značku a zkontrolujete, jestli máte daný prvek v přehledu značek prvků vzadu v sešitu. U každého prvku výpisky podle učebnice - výskyt, vlastnosti, využití.

Hliník str.55

Železo str. 56

Doma vyhledáte předměty vyrobené ze železa a z hliníku, porovnáte, jak se liší vlastnosti těchto dvou kovů. Nezapisujte.

Práce s pracovním sešitem. Sešity jsem před uzavřením škol vybrala, ale budou Vám doručeny. Vypracovat 38/2,3,  39/ 6,1,2,3,5  promyslet si 38/5, 39/8,9 . K zadaným písemným cvičením připište datum a zakroužkujte je.

Všechny zdravím.

 


ČSP

Péče o dřeviny na jaře- kdo máte zahradu, zeptejte se rodičů, jestli budou jarní řez provádět a pomozte jim s ním. Pokud tuto možnost nemáte, podívejte se na video na youtubu. Péče se u jednotlivých dřevin liší, zaměřte se na jabloně.  https://www.youtube.com/watch?v=jazEoSrEJac   - trvá

 


Zeměpis

 

Hospodářství ČR

Vývoj hospodářství ČR

Opakování z dějepisu (písemně do sešitu): Co to je průmyslová revoluce, jaký dopad má na rozmístění obyvatelstva, kdy a ve které zemi začala?

Přečtěte článek (s. 20-21) a udělejte výpisek do sešitu. 

Na základě následující mapky charakterizujte (písemně do sešitu) postavení ČR v Evropské unii z hlediska míry nezaměstnanosti:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/6/6f/Unemployment_rate%2C_2018.png
Na základě následující mapky a tabulky pod ní charakterizujte (písemně do sešitu)  postavení ČR ve světě z hlediska zaměstnanosti v průmyslu:
https://data.worldbank.org/indicator/sl.ind.empl.zs?end=2019&most_recent_value_desc=true&start=2019&view=map
Jaký je rozdíl ve výstavbě v greenfieldu a brownfieldu (na zelené nebo hnědé louce)? Napadají vás nějaké konkrétní příklady z hospodářské nebo obytné výstavby?

Volitelný úkol:

slepá mapa měst ČR

https://www.umimefakta.cz/

 


Dějepis

Emancipace ve světě (s. 100-101)

Přečtěte si článek a písemně do sešitu odpovězte na otázky v odrážkách pod ním.

Volitelný pořad ČT:

Kovy řeší dějiny:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12231562980-kovy-resi-dejiny/41923510003/

Volitelná videa:

Ženy v USA:

https://www.youtube.com/watch?v=fM1czS_VYDI

https://www.youtube.com/watch?v=HGEMscZE5dY

Sufražetky:

https://www.youtube.com/watch?v=pw0IAFIhVfA

Florence Nightingale:

https://www.youtube.com/watch?v=yWs0tlYRpEc

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ql_wQueo4

https://www.youtube.com/watch?v=E-97fnUAbyo

https://www.youtube.com/watch?v=hBVX5s43_Ks

 


Výchova k občanství

téma: JÁ – OBČAN: přečíst si – uč.  str.  62 – 63

Chválím za vypracované referáty!

 


Konverzace v angličtině

 1. 1.      Olympiáda z AJ  -  Speaking cards CULTURE, SPORT, HEALTH, FREE TIME, HOUSING AND LIVING – opakuj vše nahlas, zašli (vyfoť, naskenuj) poslední dvě zpracovaná témata (Sport, Culture)  na můj email ke kontrole – důležité! Pokud někomu chybí nějaké téma, zašlu, tyto jsou zadané zatím, zbývají 3 (School and Education, Fashion and Shopping, Travelling and Transport)
 2. 2.      Ostatní – dopracovat a opakovat Sport, Culture,  úkol na umimeanglicky
 3. 3.      Doporučuji shlédnout videa o ženách v USA a v Anglii (Florence Nightingale) v zadání Dějepis, velmi zajímavé a nádherná britská angličtinaJ  - poslední  2 videa, někde jsou i anglické titulky!

 


Hudební výchova  - zůstává

Rock and roll v Československu https://www.youtube.com/watch?v=FbVeacQ9L3k&t=1s

Klasicismus

W. A. Mozart   https://www.youtube.com/watch?v=_-gyNPeYhYc

Amadeus (1984)  - americký film českého režiséra Miloše Formana  

L. W. Beethoven  https://www.youtube.com/watch?v=SLxQpnrRqsw

Nehynoucí láska (1994) – americký film, v hlavní roli Gary Oldman

 


       Milí osmáci,

 

mám velkou radost, kolik z Vás se přihlásilo do umimeto.org. Pokud vezmete rozum do hrsti, bude Vám jasné, že Vaše aktivita v současné nelehké době učitelům jasně ukazuje, kdo má zájem o práci do školy = pro sebe a svou budoucnost = příští rok přijímací zkoušky na SŠ, a kdo na to tzv. kašle. Přihlaste se nejen do angličtiny, ale i do dalších předmětů, je možné, že dostanete úkol k procvičování i tam. V umimefakta jsou schované předměty Bi, D, Z, CH, VO.

Moc chválím všechny samostatně pracující, kteří s tím neotravují rodiče a opravdu si sami vše poctivě plní. Dejte velký pozor vy ostatní, nedokážete pak vše dohnat! Snažíme se Vás příliš nezatěžovat, to jste doufám pochopili, tak by bylo asi samozřejmostí mít vše splněno, když toho není tolik. Určitě nebude prostor na stížnosti a výmluvy typu, nestíhal jsem, nechápal jsem, nevěděl jsem, jak na to. Opravdu ne. Rodiče mají na mne kontakt, mohou se ozvat nebo Vám ho dát – email, telefon – a vy napište, volejte s problémem i z jiných oblastí, ihned se spojím s vyučujícím a problém bude vyřešen. Už to v mnoha případech funguje a za to jsem moc ráda.

Jinak nevím jak vy, ale já se snažím situaci zvládat, jak se dá. V roušce se mi špatně dýchá, ale samozřejmě ji nosím, když jsem venku, jdu na nákup nebo si jdu zasportovat do přírody. Jakmile se ocitnu v lese a jsem sama nebo s rodinou, roušku sundám. Je strašně důležité pobýt každý den na čerstvém vzduchu, nepodceňujte to. Stejně nemám pohybu tolik jako ve škole, to se nedá nahradit, takže si myslím, že asi přiberu. Přeci jen jak pracuji doma, tak peču výborné koláče….a často.

Mnozí z Vašich rodičů pracují v první linii, kde jsou stále v kontaktu s veřejností – na úřadech, na poště, v obchodech s potravinami, ve zdravotnictví, v záchranných a bezpečnostních sborech, v dopravě, v obchodech pro firmy atd., nebo prostě chodí dál do práce, musí nosit ochranné pomůcky celý den, je to vše velmi náročné,  tak se jich nezapomeňte zeptat, zda nepotřebují s něčím pomoci, buďte vstřícní a nehádejte se doma, je to „ponorka“, u nás už se to také projevuje. Moje děti pomáhají střídavě ve zdravotnictví a střídavě mají online přednášky a další výuku a musí se pochopitelně skoro pořád učit… Musíme všichni vydržet a vzájemně se podporovat. Tak se pochlapte a dejte si všechny věci do pořádku, můžete pak být na sebe o to více pyšní.

Do emailu ještě pošlu zajímavý odkaz k zamyšlení – Třídnická hodina.

P.S.:  Kontrolní otázka zní:

          1. Proč v 6. dílu HP ukazoval Brumbál Harrymu Voldemortovu minulost?

          2. Jak zní česky  moje motto z umimeanglicky?: Do it today or later you will pay! (Když Harry nebo Ron otevřeli  úkolníček, který  jim dala Hermióna k Vánocům, tak uslyšeli zpravidla toto rčení, ale to najdete jen v knížce, ne ve filmuJ.

                                                                                                                                             Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 31.5.2023

Svátek má Kamila

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den bez tabáku
 • Den otvírání studánek
 • Den jáchymovských politických vězňů

Partneři