Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

5

5. Řešení úloh pro 8.třídu od 22.4. do 29.4.2020

 


Český jazyk

Mluvnice: Jazykový rozbor

 • -         vypracujte v pracovním sešitě na str. 44 cvičení 5a-g    

Literární výchova: Čítanka strana 84- 86 přečíst ukázky z díla K. H. Borovského

                                - do sešitu LV zapsat základní informace o K. H. Borovském+ zodpovědět  
                                  první tři otázky na straně 87

SlohÚvaha  - přečíst si úvahu a promyslet následná cvičení v příloze

 


 Ruský jazyk

Text 8. lekce – přečíst a přeložit si úvodní text 8. lekce

 


Německý jazyk

1) opakuj si slovíčka lekce 5 - 7 (pracovní sešit str. 51, 59, 67)

2) Lekce 8 - In den Ferien (o prázdninách)

- učebnice str. 76 / cv. 2 - Kde tito lidé bydlí? Do sešitu napiš otázky a odpovědi:

Wo wohnt Michael?                    Er wohnt in Deutschland.

Wo wohnt Martina?                    Sie wohnt in ....

3) do sešitu si napiš a nauč se časovat sloveso "möchten"

- učeb. str. 77 / Grammatik  

4) procvičuj němčinu na www.umimeto.org (umíme německy)

Další procvičování - nepovinné:

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php

 


Anglický jazyk

 1. 1.      Pracovní sešit str. 32, 33 zkontroluj řešení
 2. 2.      Příprava na test učebnice str. 42 celá, zkontroluj řešení
 3. 3.      ZKONTROLUJ  A  ZOPAKUJ  SI  UNIT 3 NA PROJECT ONLINE, NEŽ SE DO TESTU PUSTÍŠ.
 4. 4.      Ještě před testem procvičuj ZDE https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs, URČITĚ PROCVIČ!!
 5. 5.      TEST LEKCE 3, vypracujte sami, nesdílejte!, kdo bude mít hotovo, pošle mi na email, budu vědět, že nečekáte na výsledky, které samozřejmě pošlu příští týden. Teoreticky to můžete všichni od někoho opsat, ale nedělejte to, naopak si můžete v klidu doma vyhledat slovíčka, kterým nerozumíte, najít si gramatiku, slovíčka z lekce, tak proč byste to opisovali od někoho, když můžete opisovat sami doma……….já vím proč!!
 6. 6.      Procvičuj  https://www.umimeanglicky.cz  , první úkol prodloužen, druhý zadán, podívej se na nástěnku, už jen jeden z nás chybí. Gratuluji.
 7. 7.      pokračování  - nepravidelná slovesa - procvičuj nepravidelná slovesa - desky pracovního sešitu, každý den 5 sloves - umět všechny 3 tvary napsat + překlad ČJ - AJ, AJ - ČJ, procvičuj písemně  do domácího sešitu – procvičuj od RING
 8. 8.      www.projectonlinepractice.com dokonči Unit 1,2,3 všechny úlohy – 30. 4., bude hodnoceno
 9. 9.      Založte si tento týden Skype, pokud ho nemáte.

 

Matematika

 

Milí osmáci,

tentokrát máte připravený soubor na procvičování povrchu a objemu válce a slovní úlohy na válec. Nejprve si ale zkontrolujte výsledky z minulého týdne a opravte případné chyby. Stále počítejte s pí = 3,14. Připomeňte si vzorečky a pak už je používejte z hlavy, neopisujte je ze sešitu. Pořádně si přečtěte zadání, klidně i víckrát a zamyslete se nad tím, co se po vás chce vypočítat. Kdybyste cokoliv nevěděli, ozvěte se přes vaši paní učitelku třídní. Tentokrát je pro všechny povinný i soubor pro rychlíky. Tak se hezky snažte. Mějte se fajn.

 


Fyzika

 

Udělej si výpisky z kapitoly „Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou“ (str. 146 – 147) a přečti si kapitolu „Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe“ (str. 150 – 152).

Připrav si referát na jedno z následujících témat:

Tepelná elektrárna

Vodní elektrárna

Větrná elektrárna

Jaderná elektrárna

Sluneční elektrárna

V referátu se zaměř na jejich výhody a nevýhody, jejich typy a reálné příklady.

Pro vypracování můžete využít tuto webovou stránku https://www.svetenergie.cz/.

Referát mi zašlete na e-mail navratil-tomas@post.cz do 30. dubna.

 


        Přírodopis

Endokrinní soustava – žlázy s vnitřní vyměšováním  -pokračování

– opět pracujte s učivem na str. 54-55, vypište si jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí, ke každé název hormonu, který produkuje  a úlohu tohoto hormonu.

- opět pracujte s videem na  youtube:  Petr Curko Přírodopis 8. třída Hormonální soustava – pracujte zároveň s učebnicí.

V příloze najdete dva pracovní listy, dle možností vytisknětevyplňte a vložte do sešitu.

 


Chemie

Významné kovy - pokračování

Pokračujeme v přehledu nejdůležitějších kovů. U každého v nadpisu zapíšete i značku a zkontrolujete, jestli máte daný prvek v přehledu značek prvků vzadu v sešitu. U každého prvku výpisky podle učebnice - výskyt, vlastnosti, využití.

Alkalické kovy str. 58

Lithium

Sodík

Draslík

Kovy alkalických zemin str. 59

Hořčík

Vápník

Podívejte se na youtube- Petr Curko tam má řadu zajímavých videí- Alkalické kovy – k současné látce.
K látkám předcházejícím - Kovy, Halogeny a další

 V příloze máte listy z pracovního sešitu pro kontrolu.

Vypracujete: otázky na stranách  PS  43,44,45,46.

 


Zeměpis

​Zemědělství ČR

Jaká plodina získala výrazně na významu? Řepka olejka.

Proč jsou pole u nás v průměru větší než v Rakousku nebo Polsku? Za komunistického režimu u nás došlo ke kolektivizaci (povinné vytvoření zemědělských družstev) a zcelování polí (spojení polí více vlastníků, rušení mezí).
 

Cvičení - české zemědělství :

1/ Vypracujte písemně opakování na s. 25, u cvič. 6 pracujte s následujícími mapkami: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/01-prirodni-pomery.html (klikněte na první mapku)
 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/images/T8110.gif (všimněte si tzv. tepelného ostrovu v Praze a tepelného ostrůvku severně od Prahy, který polohou odpovídá chemické továrně u Kralup nad Vltavou)

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/images/SRA8110.gif (všimněte si srážkového stínu pod Krušnými horami, vysvětlete jeho vznik; Žatecko, které leží v tomto regionu, je známé pěstováním chmelu)
 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/09-pudy.html (klikněte na první mapku)
 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/10-zemedelstvi.html (klikněte na první mapku)
 

2/ Vypracujte následující počítačové cvičení (klikněte na mapky ve cvičení; u některých mapek lze nastavovat průhlednost, a tak lépe porovnat dvě různé tematické mapky):

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/10-zemedelstvi.html
 

Pomocí tlačítka "připravit pro tisk" si uložte vaše řešení jako soubor PDF, případně vytiskněte a přicvakněte do sešitu.

 


Dějepis
 

Elektrická energie

Přečtěte a vypište si článek na s. 104.
Nikola Tesla https://www.youtube.com/watch?v=mvyJrY1ZmLY

Jak se jmenuje dnešní podnikatel v popředí elektrifikace silniční dopravy, jehož firma se jmenuje podle Tesly? 

​Jak se jmenoval Teslův zaměstnavatel, vynálezce a pozdější rival?

Jak se jmenoval český vynálezce pracující v tomto oboru, o němž jste slyšeli ve videu minulý týden?

Komunikace

Přečtěte a vypište si článek na s. 104.

Jak se jmenoval vynálezce telefonu? https://www.youtube.com/watch?v=JsRt5lBdBfE

 

Zaznamenávání obrazu a zvuku

Přečtěte a vypište si článek na s. 105.

Kdo vynalezl fonograf? Jaké byly jeho další vynálezy?


Další objevy a vynálezy

Přečtěte a vypište si článek na s. 105.
Kdo objevil radioaktivní prvek radium?

https://www.youtube.com/watch?v=w6JFRi0Qm_s

Kdo objevil paprsky X?

https://www.youtube.com/watch?v=gsV7SJDDCY4

 


Výchova k občanství

 

téma: ÚSTAVA

přečíst si prezentaci, udělat výpisky do sešitu

projít si HLAVU PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ v přiloženém dokumentu - Ústava

 


Konverzace v angličtině

 

Zpracuj téma School – odpověz na otázky písemně do sešitu, dokonči! Budu vybírat.

Olympiáda z AJ – pošli  School a Education, zpracuj dohromady jako jedno téma.

 


Hudební výchova

 

Podívej se na vystoupení známé zpěvačky z května !!2019!!, vydrž až do konce…trochu si překládej druhou polovinu a hledej od začátku různé symboly…     https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

         

Utíká to nějak rychle!!,

 

zase týden pryč a je to více než měsíc od začátku domácí přípravy. A UŽ TOHO MÁM DOST, VY DVA, CO NEJSTE JEDINÍ NA PROJECT ON LINE!!!! KOUKEJTE SE TAM PŘIHLÁSIT NEBO SE MI OZVAT, ŽE JSTE ZTRATILI KÓD!!! Nemůžete s nimi někdo něco udělat? Ostatním, sobě i rodičům gratuluji ke spolupráci, myslím to vážně a jsem na Vás pyšná.

Tak zase klid.  Ale jestli teď nezabereme, už se z toho nikdy nevzpamatujeme. TAKHLE TEDY NE, PŘÁTELÉ: https://www.youtube.com/watch?v=RF4l9E4Vvko  a ani takhle?  https://www.youtube.com/watch?v=dacmYE2qxfw  

To neplatí na nás na všechny, ale neříkejte, že Vás to neláká …..

 

Doufám, že nelitujete, že jsme nejeli do Anglie, podívejte se, jak to tam vypadá!!, štěstí, že žijeme tady u nás… Všechno, co bych Vám chtěla říci, bohužel nemohu napsat …..to by se nehodilo J..ale trochu si podrbat, to bych chtěla….no, nejde to….

 

P.S.: Chtěla bych zpívat jako Protiva/Peeves  (to je postava z knihy, ve filmu není) na konci v posledním dílu HP: We did it, we bashed them, wee Potter´s the One, and Voldy´s gone mouldy, so now let´s have fun!! A to o koronaviru, abychom už měli pokoj. Místo toho se chystejte na online výuku po skupinkách nebo jednotlivě,  nebude to dlouho trvat.  Naopak bude trvat dlouho, než se všichni opět uvidíte (samozřejmě i než uvidíte mě a ostatní učitele, ale o to Vám zase tolik nejde, že? J )

 

 

                                                                                                                                             Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Dnes je 23.3.2023

Svátek má Ivona

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový meteorologický den

Partneři