Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

6

6. Řešení úloh pro 8.třídu od 29.4. do 6.5.2020

 


Český jazyk

Mluvnice: - dle řešení zkontrolujte úkol z minulého týdne a opravte případné chyby

                   -vypracujte v PS na straně 41-42 cvičení 3 – úkoly k úvodnímu odstavci, úkoly k bodu 1, 2, 3, 4.

Literární výchova: vlastní četba, čtenářský deník
SlohÚvaha  - zamyslete se nad otázkami, které jsou důležité při volbě povolání / viz cvičení 4 v příloze /

 


 Ruský jazyk

Text 8. lekce – trénovat čtení

 


Německý jazyk

1) zkontroluj si věty z minulého týdne a zopakuj si časování slovesa "möchten"

2) napiš si slovíčka z lekce 8 - str. 75 - 1. sloupec

3) pracovní sešit str. 74 / cvičení 6 - najdi správnou odpověď - opakování

4) procvičuj němčinu na www.umimeto.org (umíme německy) - DÚ do 6. 5.

5) opakuj si slovíčka lekce 5 - 7 (pracovní sešit str. 51, 59, 67)

Další procvičování:

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php

 


Anglický jazyk

1.      TEST LEKCE 3 řešení  - zkontroluj, potvrď si nebo ještě doplň své znalosti. Moc všechny chválím a děkuji za spolupráci, vážím si toho, že pracujete. 2 žáci neposlali test, pro ně platí, aby si podle řešení test doplnili a současně se látku naučili. Rozhodně již test neposílejte. Napište mi zpětnou vazbu, proč se Vám nepodařilo test poslat.

2.      Procvičuj  https://www.umimeanglicky.cz  JSME VŠICHNI!!! Dokonči úlohy.

3.      Pokračování  - nepravidelná slovesa,  procvičuj od STEAL, a máme vše.

4.      www.projectonlinepractice.com JSME VŠICHNI!!! ZKONTROLUJ Unit 1,2,3 všechny úlohy – 30. 4., bude hodnoceno. POZOR – VŠECHNA NEBO SKORO VŠECHNA CVIČENÍ ZE VŠECH LEKCÍ MÁ HOTOVO JEN 13 ŽÁKŮ.

5.      Skype použijeme pro zahájení nové lekce příští týden, domluva bude individuální.

6.      Slovní zásoba 4A, zapsat do slovníčku, naučit, výslovnost zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs, komu zbude čas, může po kouskách začít trénovat nový text lekce 4A s učebnicí a s audiem viz stejný odkaz.

 


Matematika

Milí osmáci,

pořádně si zkontrolujte práci z minulého týdne, opravte si chyby, a pokud jste příklad měli celý špatně, zkuste si ho za nějaký čas spočítat znovu. Postupně začneme opakovat i látky nižších ročníků, pro tentokrát jsou to procenta. Napsala jsem Vám typové řešené příklady, to jenom pro připomenutí. Opět bude povinný i soubor pro rychlíky. Počítejte poctivě, vybírám vám příklady z přijímacích zkoušek, které už zvládnete, tak se čiňte. Těším se, až se zase společně sejdeme ve třídě a budeme moci pracovat spolu. Mějte se fajn.

 

 


Fyzika

Připomínám zaslání referátu z minulého týdne. Termín pro odevzdání je 30. 4. 2020 do 23:59. Děkuji všem, kteří mi referát již zaslali.

Dále si udělej výpisky z kapitoly „Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe“ ze stran 150 – 152.

 


        Přírodopis

Žlázy s vnitřní vyměšováním  -opakování – projděte si otázky na str.55 a v duchu – nezapisujte – na ně odpovězte

Smyslová ústrojí

- pracujte s učivem na str. 56-57

- napište vpisky z textu na str. 56 nahoře

HMAT

Výpisky na str.56

ZRAK

Pracujte s učebnicí a videem a youtube Zrakové ústrojí  Petr Curko. Postupuje přesně podle učebnice. Průběžně si dělejte výpisky – podle učebnice nebo podle videa

Nakreslete si do sešitu obrázek 70 na str.57. Nejdříve bez popisu a jak budete poslouchat video, nebo si budete dělat vpisky podle učebnice, názvy jednotlivých částí oka do obrázku dopisujte. Průběžně si dělejte výpisky – podle učebnice nebo podle videa. U videa skončete koncem deváté minuty, u výpisků z učebnice na str. 57 dole.


Chemie

řešení minulého týdne v příloze

ANORGANICKÁ CHEMIE

1. DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

Chemické sloučeniny mají molekuly tvořené dvěma a více prvky. U dvouprvkových sloučenin jsou to prvky dva. 

Učebnice str.61 – opíšete:  a) oxidy, b)sulfidy, c) halogenidy

Pracujte zároveň s učebnicí a videem na youtube. Pan Curko tam dané téma krásně vysvětluje. Uvidíte, že pokud jste si zopakovali pojmy, které byly zadané minule, bude se Vám látka chápat lépe. Protože je to látka důležitá, názvosloví a odvozování vzorců budeme probírat – vysvětlovat, opakovat, až se ve škole potkáme. Ale protože to může být až v září, je třeba, abyste pracovali průběžně a abychom na příští rok neměli příliš mnoho látky. A ten, kdo nevynechá žádný podstatný pojem, určitě vše pochopí i touto cestou.

Takže:

Úvod do názvosloví anorganických sloučenin

Opíšete si 7 řádků v učebnici str. 61 od Chemici užívají … včetně dvou tabulek s barevnými zápisy. Barvy dodržujte.

Doplnění k definici oxidačního čísla –  zapište si toto:

Jednotlivé atomy ve sloučenině mají oxidační číslo. Oxidační číslo udává, kolik elektronů atom daného prvku přijal (- záporná hodnota), nebo odevzdal (- kladná hodnota) při vzniku chemické vazby. Zapisujeme římskými číslicemi vpravo nahoru ke značce daného prvku.

Součet oxidačních čísel všech atomů ve sloučenině je roven nule.

Opíšete si tabulku na str. 61 vpravo dole a do příště se ji naučíte – bez znalosti koncovek oxidačních čísel byste se nemohli naučit odvozovat vzorce.

Pusťte si video 8. třída chemie Úvod do chemického názvosloví 1 a 2 Petr Curko. Video si zastavujte – vracejte se, pokud jste nepochopili, dělejte si poznámky.

 


Zeměpis

​Zemědělství ČR

Písemně do sešitu:

Jaký je podíl lesů na rozloze ČR? (podívejte se na graf na s. 22)

Do jaké zemědělské výrobní oblasti patří Poříčí n. S. ? (pracujte s mapou https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/10-zemedelstvi.html)

Vypracujte odpovědi na otázky 5-8 ("sovičky") na s. 24 (u otázek 6 a 8 můžete, vzhledem k náročnosti, použít odpovědi v zadní části učebnice).

Průmysl a těžba v ČR

Opakování na úvod: S pomocí řešení v zadní části učebnice si napište do sešitu rozdělení průmyslu a nerostných surovin ("sovičky" 1 a 2).

Přečtěte a vypište si stranu 26.

Hnědouhelné doly na severu Čech:

https://earth.google.com/web/@50.56459552,13.71830364,94.15761674a,5095.6768044d,35y,28.33647772h,60.93412353t,0r

Jakým průmyslem je město Ingolstadt známé ve světě kromě toho, že odtamtud vede ropovod do Česka? V jaké německé spolkové zemi se nachází?

Z jaké země vede ropovod Družba? (stavba ropovodu z Ingolstadtu snížila naši závislost na této zemi)

V jakém českém městě se tyto ropovody scházejí? (nacházejí se u něj velké ropné zásobníky) - podívejte se do mapky na s. 26.

 


Dějepis

Jak se jmenuje dnešní podnikatel v popředí elektrifikace silniční dopravy, jehož firma se jmenuje podle Tesly? 
Elon Musk

 • V jaké zemi Elon Musk vyrostl?

Jak se jmenoval Teslův zaměstnavatel, vynálezce a pozdější rival?
Thomas Alva Edison

 • Jaký byl nejvýznamnější objev Nikoly Tesly, který dnes používáme?
   

Dějiny Židů: Dreyfusova aféra

Přečtěte si a vypište medailonek na s. 106. Nezapomeňte na Theodora Herzla a sionismus.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=w3gYeGWMz48

Kde se nacházejí Ďábelské ostrovy?

Imperialismus a kolonialismus

Přečtěte a vypište si článek na s. 106. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=alJaltUmrGo

Přečtěte si a vypište o Robertu Kochovi na s. 107 vpravo nahoře. Institut, který založil, se nyní zabývá koronavirem v rámci Německa.

 • V jakém roce byl otevřen Suezský průplav?
 • Které země v Africe a Asii se nestaly evropskými koloniemi? (viz video)
 • V jakých obdobích došlo k osamostatnění většiny území evropských kolonií v Amerikách?
 •  

Výchova k občanství

téma: Ústava České republiky

Přečti si v učebnici str. 66 – 68.

Do sešitu napiš nadpis: Ústava ČR.

Přepiš si do sešitu text: Ústava-doplňování. Doplň chybějící text.

Zpracuj stručný referát na téma: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Projdi si LZPS. Pomůže Ti také učebnice na str. 68. Referát pošli do 13. května 2020 na e-mail: Fliegerova.L@seznam.cz. Nezapomeň uvést zdroje.

Pozn.: Práce je rozložena na 14 dní.

 


Konverzace v angličtině

Vše dokonči a kdo by měl (olympiáda AJ), tak pošle. Děkuji.

 


Hudební výchova

Zpět do středověku a fantazijního světa – moc pěkně udělané, prý vychází i z hudby ke stejné počítačové hře https://www.youtube.com/watch?v=uv54ec8Pg1k

Knihy jsou samozřejmě lepší než filmové zpracování….:-)

 


 

 

… kvete Střemcha obecná, všude.

1

 Voní po jahodách a po naší škole.. Víte, kde roste tento strom v naší školní zahradě?

 

P.S.: Prosím, učte se vařit, od maminky, babičky, schovejte si recepty od p. uč. Červenkové. Proč? Takto nechceme dopadnout a není to vtip: V Anglii mají někde hlad. Důvod? Jsou vyprodané POLOTOVARY!!!!!

P.P.S.: Kde se vidíte za 19 let? Víte přece, jak končí kniha i film HP..po 19 letech? Všichni zkušení lidé Vám řeknou, že se charakter člověka od dětství moc nemění. Svůj život ale můžete ovlivnit, jsou to Vaše volby a rozhodnutí, kterými si svou realitu vytvoříte. To říkal i Brumbál Harrymu J.

 

                                                                                                                                             Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 29.5.2023

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Partneři