Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

7

7. Řešení úloh pro 8.třídu od 6.5. do 13.5.2020

 


Český jazyk

 

Mluvnice: - dle řešení zkontrolujte úkol z minulého týdne a opravte případné chyby

                 - v učebnici na straně 78 si přečtěte tabulku Souvětí souřadné, souvětí podřadné a zapište do školního sešitu

                   -poté vypracujte v PS na straně 42 cvičení 3 – úkoly k celému textu

 
Literární výchova: vlastní četba, čtenářský deník

   
Sloh: Úvaha  - na základě cvičení z minulého týdne napište do sešitu úvahu na téma: „ Čím bych chtěl být a proč“ / 12-15 vět/


 

Ruský jazyk

8. lekce – vypracujte v pracovním sešitě na str. 95 cvičení 1 a na str. 96 cvičení 4


 

Německý jazyk

1) zkontroluj si úkol z minulého týdne 

2) věty z úkolu (PS 74/6) napiš do školního sešitu a přelož je do ČJ

3) napiš si slovíčka z lekce 8 - str. 75 - 2. sloupec

4) procvičuj němčinu na www.umimeto.org (umíme německy) - úkol

5) opakuj si slovíčka lekce 5 - 7 (pracovní sešit str. 51, 59, 67)

Další procvičování:

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php


                     

Anglický jazyk

1.      Učebnice str. 44, hlavní text – umět číst a přeložit k předvedení příští týden, poslech zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2.      Pracovní sešit str. 34/1, 2, 42/1

3.      Věříte, že se opravdu našel někdo, kdo mi poslal test l. 3 až po zveřejnění výsledků?

4.      Procvičuj  https://www.umimeanglicky.cz  další úloha, pobavte se trochu.

5.      Pokračování  - nepravidelná slovesa - vše

6.      www.projectonlinepractice.com Unit 4 – slovní zásoba

7.      Skype – kdo potřebuje pomoci se čtením a překladem textu, probrat cokoli, navrhněte čas – vždy dopoledne, můžeme i po skupinkách, když se domluvíte. Napište sms, email.


 

Matematika

Milí osmáci, 

opět si nejprve projděte a opravte případné chyby z minulého týdne. Systém zůstává stejný:  To, co jste nevěděli nebo měli špatně, si spočítejte znovu s odstupem času. Opět je povinný i soubor pro rychlíky, pokuste se o něj všichni. Doufám, že se brzy uvidíme. Pracujte pilně...

 


 

Fyzika

Prošel jsem si referáty, co jste mi zaslali a měl jsem z nich radost. Někteří by se za ně nemuseli stydět ani na střední škole. Paráda!


Podívejte se na vzdálený experiment na teplotní závislost odporu kovu a polovodiče. Odkaz: http://remote-lab.fyzika.net/experiment/01/experiment-1.php?lng=cs. Zkuste si zapsat hodnoty, které jste naměřili. V případě dotazů mě můžete kontaktovat mailem nebo v naší skupině na messengeru.


       

Přírodopis

 

ZRAK

Pokračujeme v daném tématu. Opět pracujte s učebnicí a videem a youtube Zrakové ústrojí  Petr Curko. Průběžně si dělejte výpisky – podle učebnice nebo podle videa.

Video si pro zopakování pusťte celé, se zápisem a vpisováním do obrázku pokračujte od deváté minuty.

U jednotlivých částí oka = vnější vrstva, vnitřní vrstva, vnitřní prostor napište názvy jednotlivých orgánů a k nim stručný popis.

Vypište Oční vady za str. 58, nakreslete obrázky očních vad – bez obličejů. Připište názvy čoček – první je spojka, druhá rozptylka.

Přečtěte si o ochraně zraku.

Podle možností – dobrovolně - vytiskněte si pracovní list 32, vyplňte - bez cvičení 9 a vložte do sešitu.


 

Chemie

 

HALOGENIDY uč str. 62-63

Opište si definici v modrém rámečku, dále Názvosloví halogenidů včetně ukázkového vzorce s dodrženými barvami.

Nastudujte si postup při tvorbě vzorce halogenidu z názvu a při tvorbě názvu ze vzorce.

Důležité : křížové pravidlo – Co je vpravo nahoře, to je vlevo dole. Co je vlevo nahoře, to je vpravo dolePři vytváření vzorce pište šipky.

Dále – kde ve vzorci za značkou prvku nic není, myslím si jedničku, to znamená, že daný prvek je v molekule zastoupený jedním atomem. A druhý prvek v molekule má podle křížového pravidla oxidační číslo 1.

Tato dvě pravidla platí i pro vytváření vzorců dalších typů sloučenin.

Chlorid sodný NaCl – výpisky ze str.63

Opět si pusťte video 8. třída chemie Úvod do chemického názvosloví 1 a 2 Petr Curko. Video si zastavujte – vracejte se.

Vypracujte cvičení 63/1,2 – při tvorbě vzorců a názvů postupujte podle tabulek na str. 61, 62.

 


 

Zeměpis

Ingolstadt: sídlo automobilky Audi, Bavorsko

Družba: Rusko
 

V jakém českém městě se tyto ropovody scházejí? (nacházejí se u něj velké ropné zásobníky) - podívejte se do mapky na s. 26. Kralupy nad Vltavou

 

Na základě mapky na s. 26 si do sešitu vypište, kde se v ČR těží:

černé uhlí

hnědé uhlí

ropa

zemní plyn

vápenec

písky a štěrkopísky

kaolín

uran


 

Vypracujte následující počítačové cvičení:

Těžba nerostných surovin (klikněte na mapky ve cvičení, uložte si vaše řešení jako  soubor PDF pomocí tlačítka "Připravit na tisk" dole, případně vytiskněte a přicvakněte do sešitu)

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/05-tezba.html


 

Dějepis

 

V jaké zemi Elon Musk vyrostl? Jižní Afrika

Jaký byl nejvýznamnější objev Nikoly Tesly, který dnes používáme? Střídavý proud (AC alternate current, Edison propagoval DC direct current stejnosměrný proud, a jak jste viděli ve videu, nechal v rámci rivality s Teslou zabít slona střídavým proudem)
 

Kde se nacházejí Ďábelské ostrovy? Francouzská Guyana (Jižní Amerika)
 

V jakých obdobích došlo k osamostatnění většiny území evropských kolonií v Amerikách? Na konci 18. a v první polovině 19. století
 

 

Sjednocení Německa

Přečtěte a vypište si článek na s. 108-109.
 

Prusko-rakouská válka: Bitva u Hradce Králové 1866:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400038/

Videa: Sjednocení Německa:

(někteří moderátoři mluví rychle, doporučuji snížit rychlost přehrávání v nastavení vpravo dole (jde to po 5 % přesně na rychlost, která vám bude vyhovovat, nebo si zapnout titulky (např. anglické - originální nebo automatické, nebo české))
 

Z pohledu Otto von Bismarcka (sjednotitele Německa):

https://www.youtube.com/watch?v=LFtz5ZTJxxw (pozn.: Göttingenská univerzita není ve městě Hannover, jak by jste si mohli na základě toho výkladu myslet, Göttingen byl v Hannoverském království, a i dnes spadá pod Hannover v rámci spolkové země Dolní Sasko)

Volitelná videa:

https://www.youtube.com/watch?v=KBv9pruWY6g
https://www.youtube.com/watch?v=tq91I3TnWu4
https://www.youtube.com/watch?v=KSjDe9_jZk8
 

 • Proč Francie vyhlásila válku Prusku (Severoněmeckému spolku)?

Židovské dějiny: volitelný úkol

Nejenom města, ale i mnoho českých vesnic mělo v minulosti židovské obyvatelstvo. Dokladem toho jsou mj. všudypřítomné židovské hřbitovy.

Jedno místo na území obce Poříčí n. S. se jmenuje U Židovského Krchova.

Krchov=Kirchhof=hřbitov

Zkuste zjistit, zda opravdu, a kde přesně se židovský hřbitov v Poříčí nacházel. Využijte např. vědomostí členů rodiny, pokud obec dobře znají. Pokud něco zjistíte, zapište si souřadnice toho místa. Kdy hřbitov zanikl? Zbylo po něm něco? V jaké době tu Židé žili?Výchova k občanství

Úkol trvá


 

        Milí osmáci,

 

        slavíme 75. výročí konce 2. světové války. Nedávno jsme si povídali, jaké jsme měli zatím štěstí, že jsme mohli žít tak dlouho v klidu a míru.   Přála bych si, aby si toho všichni vážili. Jeden zajímavý článek najdete zde. Klade důraz, i vzhledem k současné koronavirové krizi, na naši samostatnost. Je jisté, že do pátku, do soboty budete moci sledovat k oslavám různé pořady, číst další články na toto téma. Můžete si porovnat informace z různých zdrojů. Příští rok, až budete v 9. třídě, budeme připomínat různá významná výročí a svátky ostatním dětem ze školy. Koho zajímá dějepis, už můžete vytvářet seznam.

 

P.S.: Jaké různé nešvary lidské společnosti ukazuje v nápodobách fantazijního světa čarodějů J. K. Rowlingová v knihách o HP?

 

                                                                                                                                             Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 31.5.2023

Svátek má Kamila

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den bez tabáku
 • Den otvírání studánek
 • Den jáchymovských politických vězňů

Partneři