Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

8

8. Řešení úloh pro 8.třídu od 13.5. do 20.5.2020

 


Český jazyk

 

Mluvnice: - dle řešení zkontrolujte úkol z minulého týdne a opravte případné chyby

                 -   Spojovací výrazy - v učebnici na straně 85 dole si přečtěte tabulku a zapište do sešitu                  
                 - poté vypracujte do sešitu cvičení 5a na straně 87 a v PS na straně 43 cvičení 2 

Literární výchovaKritický realismus – přečtěte si pozorně 2 texty v příloze a poté vypracujte do sešitu LV pracovní list v příloze

SlohÚvaha  - vypracujte v PS na straně 66 cvičení 2

 


 Ruský jazyk

8. lekce – zkontrolujte a opravte řešení z minulého týdne

              - vypracujte do školního sešitu cvičení 2.5 na straně 117 /v učebnici/

 


Německý jazyk

1) zkontroluj si úkol z minulého týdne 

2) pracovní sešit 68 / cvičení 1

Wo wohnen diese Leute? Schreib. / Kde bydlí tito lidé? Napiš.    

3) Do sešitu si napiš: Sloveso "fahren" - časování

- napiš věty z cvičení: učebnice str. 79 / cvičení 8 a přečti je nahlas

 4) procvičuj němčinu na www.umimeto.org (umíme německy) - úkol

5) opakuj si slovíčka lekce 5 - 7 (pracovní sešit str. 51, 59, 67)

Další procvičování:

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php

 


Anglický jazyk

 

1.      Pracovní sešit str.34/1, 2 - řešení, 42/1 řešení

2.      Učebnice str. 44, hlavní text – umět číst a přeložit k předvedení (domluvím s rodiči vhodný čas), poslech zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs,

přeložit  do češtiny do domácího sešitu 1. odstavec

3.      Učebnice str. 45 cv. 4 – doplň věty, najdi je v textu, uvědom si, která slovesa se vážou s infinitivní vazbou např. promised  to do it a která se slovesem s příponou –ing např. finished fighting. Procvič tato slovesa: 1. Opiš tabulku 45/4 do školního sešitu, věty vždy přelož, 2. vypracuj cvičení 45/5 do školního sešitu, 3. Procvičuj zde https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

4.      Pracovní sešit str. 34/3, 4

5.      www.projectonlinepractice.com Unit 4 Heroes – grammar, vocabulary

6.      Skype – domluvím s rodiči

7.      Pokračování  - nepravidelná slovesa - vše

8.      Procvičuj https://www.umimeanglicky.cz  úloha

 


Matematika

 

Milí osmáci,

znovu si vše nejprve pečlivě zkontrolujte, opravte případné chyby a znovu si dotyčný příklad s odstupem času vypočítejte. Tentokrát jsem připravila výrazy s proměnnou, tím jsme v podstatě ve škole končili ( když nepočítám opravdu jenom začátek sčítání a odčítání mnohočlenů úplně poslední hodinu ). Zadání je sice dlouhé, ale samotný výpočet nebo zápis je naopak velmi rychlý a krátký. Je opět povinný i soubor pro rychlíky. Nezapomínejte na nadpisy do sešitu a úlohu vždy opište ( v tomto případě můžete i vytisknout a vložit do portfolia ) a pak vypracujte. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, určitě mě kontaktujte přes vaši paní učitelku třídní a domluvíme se na dovysvětlení. Většinu příkladů ( i z minulých týdnů ) máte zadaných z přijímacích zkoušek na SŠ, máme prostor pro prohlubování a upevňování již probraného učiva. Tak se snažte a buďte sami k sobě poctiví.. Vždy se to vyplácí!! S novou látkou si nedělejte starosti. Mějte se fajn.

 


Fyzika

Projdi si prezentaci na téma “Zapojení rezistorů”. Jedná se o shrnutí a opakování učiva z minulých týdnů.

 


Přírodopis

 

SLUCH + rovnovážné ústrojí

Opět pracujte s učebnicí str. 59 – 60 a videem na youtube Sluchové ústrojí  Petr Curko. Průběžně si dělejte výpisky – podle učebnice nebo podle videa.

U jednotlivých částí uchavnější, střední, vnitřní  a u rovnovážného ústrojí napište názvy jednotlivých orgánů a k nim stručný popis.

Vypište Poškození sluchu

Vyzkoušejte, jak slyšíte – zjistíte to pomocí frekvenčního testu - na youtube. Zde si také můžete otestovat zrak pomocí testu: Test zraku- Jak dobrý je tvůj zrak. Nezjistíte krátko nebo dalakozrakost, ale schopnost rozlišovat barevné odstíny.

Podle možností – dobrovolně - vytiskněte si pracovní list, vyplňte a vložte do sešitu.

Pracovní list a předcházející listy pro kontrolu jsou v příloze.

 


Chemie

 

HALOGENIDY – procvičování. V příloze máte ke kontrole cvičení 63/1,2. Pokud se Vám odvozování vzorců nepodařilo, zkuste to podle návodu a výsledků v příloze znovu. Jako další procvičení vypracujte v PS stranu 50.

Můžete se také podívat na youtube: Chemická nalejvárna: Halogenidy nebo Petr Curko: Halogenidy

Nová látka  OXIDY- opište definici v modrém rámečku a názvosloví oxidů na str. 64.Ne tabulku, ano vzorce ve žlutém rámečku.

Zkuste odvodit vzorec z názvu: oxid stříbrný, oxid hlinitý, oxid chloristý, oxid vápenatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný,oxid dusičný, oxid chromový. Postupujte podle návodu v učebnici nebo podle videa.
na youtube: Chemická nalejvárna: Oxidy

Oxid uhličitý, oxid uhelnatý – výpisky str. 65, youtube Petr Curko Oxidy

 


Zeměpis
 

(do sešitu)

Opakování: Srážkový stín: podívejte se na následující video:

(poloha podkrušnohorského srážkového stínu souvisí také s převládajícím směrem proudění v mírném pásmu, tj. západním prouděním, které k nám přináší srážky z Atlantiku)

https://edu.ceskatelevize.cz/srazkovy-stin-5e44197e17fa7870610ed7c3
 

Nerostné suroviny v naší krajině:

https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450

Výroba elektrické energie

Přečtěte a vypište si s. 27.
Vypracujte "sovičky" 3, 

4 (vypište si evropské země s nejvyšším podílem jaderné energie podle mapky: https://ourworldindata.org/grapher/nuclear-energy-electricity-production?tab=map&region=Europe),

5 (můžete použít řešení vzadu),

6 použijte následující tabulku: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.HYRO.ZS?most_recent_value_desc=true

Vypracujte mapový úkol 2.
Vypracujte následující počítačové cvičení:
(klikněte na mapky ve cvičení, uložte si vaše řešení jako  soubor PDF pomocí tlačítka "Připravit na tisk" dole, případně vytiskněte a přicvakněte do sešitu)
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/06-energetika.html

 


Dějepis
 

Opakování: Marie Skłodowska Curie: 

("ł" se v polštině vyslovuje podobně jako "w" v angličtině, "w" se vyslovuje v polštině jako naše "v", takže často jako "f", Curie=francouzské příjmení vyslovované přibližně jako "kyrý") 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10269001347-toulky-s-ladislavem-smoljakem/20954215579/
 

Opakování: Kdo vyhrál bitvu u Hradce Králové? V jakém roce se odehrála? Jak se jmenovaly dvě rakouské pevnosti ve východních Čechách? Která z nich zůstala zachována dodnes?

https://www.youtube.com/watch?v=wFHmmCpW1yY
 

Kde se odehrála rozhodující bitva mezi Pruskem a Francií?

Sjednocení Itálie

Přečtěte a vypište si s. 110-111.

Do sešitu:

Giuseppe Garibaldi (čti džuzepe=Josef):

vojevůdce, který výrazně přispěl k vytvoření Itálie:

(můžete opět snížit rychlost přehrávání a použít titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=8grrAHhTDNw

Co je to guano a k čemu se používá?

Ve videu je chybný letopočet. Který?

Další důležité osobnosti sjednocení Itálie:

král Viktor Emanuel II. Savojský (Savojsko ale přenechal francouzskému císaři Napoleonu III. za jeho pomoc při získání Lombardie (Milánu) od Rakouska)

 (mnoho hlavních ulic v italských městech a vesnicích nese jeho jméno, všimněte si toho, až budete v Itálii - např. Corso Vittorio Emanuele II) 

a jeho předseda vlády Camillo Benso, hrabě z Cavouru

(stali se prvním králem a prvním předsedou vlády sjednocené Itálie, byli to vládci Sardinského království (jeho hlavním městem byl Turín v pod-alpském regionu Piemont, proto byl Turín prvním hlavním městem Itálie 1861-65), Sardinské království bylo hlavní silou sjednocení Itálie, Garibaldi také pocházel ze Sardinského království)
 

Prvního italského krále připomíná monumentální pomník na okraji hlavních antických památek v Římě (Altare della Patria=Oltář vlasti) - z jeho umístění a vzhledu je patrná snaha Itálie o navázání na slávu Římské říše: 

https://earth.google.com/web/@41.89478709,12.48321411,37.13280645a,462.8952731d,35y,173.99746209h,58.47131606t,-0r

https://earth.google.com/web/@41.89570613,12.48256566,21.33949852a,0d,60y,159.63086448h,96.72461671t,0r/data=IhoKFklfc0NzXzJHd2x5ZkVsTVZUVGlZc1EQAg

Volitelná videa:

https://www.youtube.com/watch?v=KSjDe9_jZk8
https://www.youtube.com/watch?v=kjFscoiE8eI

 


Výchova k občanství

řešení

téma: Právo a morálka

Přečti si v učebnici na str. 69 kapitolku: Právo a morálka.

Do sešitu odpověz na tyto otázky:

Co je to právo a právní normy?

Čím se liší právní normy od norem morálních?

Co jsou to morální normy?

Které z případů představují porušení právních a které morálních norem?

a) přejetí křižovatky na červenou,  b) opisování při písemné zkoušce, c) krádež v obchodě,  d) lhaní rodičům.

 


Konverzace z anglického jazyka

 

Vypracuj témata Fashion, Shopping do sešitu, odpovědi vybírej z  nabídky

Olympiáda AJ – vypracuj tato témata společně s další speaking card Shopping Maturita card

 


Hudební výchova

 

Poslechni a přelož si písničku A Milion Dreams (obě videa), případně celý film. https://www.youtube.com/watch?v=cSW3BWjQTY8

https://www.youtube.com/watch?v=sr9QjaB83YA

 


Milí osmáci,

je důležité mít sny…

P.S.: Vyberte si -  ve škole jste Hermióna, Ron, Harry, Seamus nebo Nevil (nebo Malfoy, Crabbe, Goyle)?

                                                                                  Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 31.5.2023

Svátek má Kamila

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den bez tabáku
 • Den otvírání studánek
 • Den jáchymovských politických vězňů

Partneři