Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 8.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

8

8. Řešení úloh pro 8.třídu od 13.5. do 20.5.2020

 


Český jazyk

 

Mluvnice: - dle řešení zkontrolujte úkol z minulého týdne a opravte případné chyby

                 -   Spojovací výrazy - v učebnici na straně 85 dole si přečtěte tabulku a zapište do sešitu                  
                 - poté vypracujte do sešitu cvičení 5a na straně 87 a v PS na straně 43 cvičení 2 

Literární výchovaKritický realismus – přečtěte si pozorně 2 texty v příloze a poté vypracujte do sešitu LV pracovní list v příloze

SlohÚvaha  - vypracujte v PS na straně 66 cvičení 2

 


 Ruský jazyk

8. lekce – zkontrolujte a opravte řešení z minulého týdne

              - vypracujte do školního sešitu cvičení 2.5 na straně 117 /v učebnici/

 


Německý jazyk

1) zkontroluj si úkol z minulého týdne 

2) pracovní sešit 68 / cvičení 1

Wo wohnen diese Leute? Schreib. / Kde bydlí tito lidé? Napiš.    

3) Do sešitu si napiš: Sloveso "fahren" - časování

- napiš věty z cvičení: učebnice str. 79 / cvičení 8 a přečti je nahlas

 4) procvičuj němčinu na www.umimeto.org (umíme německy) - úkol

5) opakuj si slovíčka lekce 5 - 7 (pracovní sešit str. 51, 59, 67)

Další procvičování:

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php

 


Anglický jazyk

 

1.      Pracovní sešit str.34/1, 2 - řešení, 42/1 řešení

2.      Učebnice str. 44, hlavní text – umět číst a přeložit k předvedení (domluvím s rodiči vhodný čas), poslech zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs,

přeložit  do češtiny do domácího sešitu 1. odstavec

3.      Učebnice str. 45 cv. 4 – doplň věty, najdi je v textu, uvědom si, která slovesa se vážou s infinitivní vazbou např. promised  to do it a která se slovesem s příponou –ing např. finished fighting. Procvič tato slovesa: 1. Opiš tabulku 45/4 do školního sešitu, věty vždy přelož, 2. vypracuj cvičení 45/5 do školního sešitu, 3. Procvičuj zde https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

4.      Pracovní sešit str. 34/3, 4

5.      www.projectonlinepractice.com Unit 4 Heroes – grammar, vocabulary

6.      Skype – domluvím s rodiči

7.      Pokračování  - nepravidelná slovesa - vše

8.      Procvičuj https://www.umimeanglicky.cz  úloha

 


Matematika

 

Milí osmáci,

znovu si vše nejprve pečlivě zkontrolujte, opravte případné chyby a znovu si dotyčný příklad s odstupem času vypočítejte. Tentokrát jsem připravila výrazy s proměnnou, tím jsme v podstatě ve škole končili ( když nepočítám opravdu jenom začátek sčítání a odčítání mnohočlenů úplně poslední hodinu ). Zadání je sice dlouhé, ale samotný výpočet nebo zápis je naopak velmi rychlý a krátký. Je opět povinný i soubor pro rychlíky. Nezapomínejte na nadpisy do sešitu a úlohu vždy opište ( v tomto případě můžete i vytisknout a vložit do portfolia ) a pak vypracujte. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, určitě mě kontaktujte přes vaši paní učitelku třídní a domluvíme se na dovysvětlení. Většinu příkladů ( i z minulých týdnů ) máte zadaných z přijímacích zkoušek na SŠ, máme prostor pro prohlubování a upevňování již probraného učiva. Tak se snažte a buďte sami k sobě poctiví.. Vždy se to vyplácí!! S novou látkou si nedělejte starosti. Mějte se fajn.

 


Fyzika

Projdi si prezentaci na téma “Zapojení rezistorů”. Jedná se o shrnutí a opakování učiva z minulých týdnů.

 


Přírodopis

 

SLUCH + rovnovážné ústrojí

Opět pracujte s učebnicí str. 59 – 60 a videem na youtube Sluchové ústrojí  Petr Curko. Průběžně si dělejte výpisky – podle učebnice nebo podle videa.

U jednotlivých částí uchavnější, střední, vnitřní  a u rovnovážného ústrojí napište názvy jednotlivých orgánů a k nim stručný popis.

Vypište Poškození sluchu

Vyzkoušejte, jak slyšíte – zjistíte to pomocí frekvenčního testu - na youtube. Zde si také můžete otestovat zrak pomocí testu: Test zraku- Jak dobrý je tvůj zrak. Nezjistíte krátko nebo dalakozrakost, ale schopnost rozlišovat barevné odstíny.

Podle možností – dobrovolně - vytiskněte si pracovní list, vyplňte a vložte do sešitu.

Pracovní list a předcházející listy pro kontrolu jsou v příloze.

 


Chemie

 

HALOGENIDY – procvičování. V příloze máte ke kontrole cvičení 63/1,2. Pokud se Vám odvozování vzorců nepodařilo, zkuste to podle návodu a výsledků v příloze znovu. Jako další procvičení vypracujte v PS stranu 50.

Můžete se také podívat na youtube: Chemická nalejvárna: Halogenidy nebo Petr Curko: Halogenidy

Nová látka  OXIDY- opište definici v modrém rámečku a názvosloví oxidů na str. 64.Ne tabulku, ano vzorce ve žlutém rámečku.

Zkuste odvodit vzorec z názvu: oxid stříbrný, oxid hlinitý, oxid chloristý, oxid vápenatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný,oxid dusičný, oxid chromový. Postupujte podle návodu v učebnici nebo podle videa.
na youtube: Chemická nalejvárna: Oxidy

Oxid uhličitý, oxid uhelnatý – výpisky str. 65, youtube Petr Curko Oxidy

 


Zeměpis
 

(do sešitu)

Opakování: Srážkový stín: podívejte se na následující video:

(poloha podkrušnohorského srážkového stínu souvisí také s převládajícím směrem proudění v mírném pásmu, tj. západním prouděním, které k nám přináší srážky z Atlantiku)

https://edu.ceskatelevize.cz/srazkovy-stin-5e44197e17fa7870610ed7c3
 

Nerostné suroviny v naší krajině:

https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450

Výroba elektrické energie

Přečtěte a vypište si s. 27.
Vypracujte "sovičky" 3, 

4 (vypište si evropské země s nejvyšším podílem jaderné energie podle mapky: https://ourworldindata.org/grapher/nuclear-energy-electricity-production?tab=map&region=Europe),

5 (můžete použít řešení vzadu),

6 použijte následující tabulku: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.HYRO.ZS?most_recent_value_desc=true

Vypracujte mapový úkol 2.
Vypracujte následující počítačové cvičení:
(klikněte na mapky ve cvičení, uložte si vaše řešení jako  soubor PDF pomocí tlačítka "Připravit na tisk" dole, případně vytiskněte a přicvakněte do sešitu)
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/06-energetika.html

 


Dějepis
 

Opakování: Marie Skłodowska Curie: 

("ł" se v polštině vyslovuje podobně jako "w" v angličtině, "w" se vyslovuje v polštině jako naše "v", takže často jako "f", Curie=francouzské příjmení vyslovované přibližně jako "kyrý") 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10269001347-toulky-s-ladislavem-smoljakem/20954215579/
 

Opakování: Kdo vyhrál bitvu u Hradce Králové? V jakém roce se odehrála? Jak se jmenovaly dvě rakouské pevnosti ve východních Čechách? Která z nich zůstala zachována dodnes?

https://www.youtube.com/watch?v=wFHmmCpW1yY
 

Kde se odehrála rozhodující bitva mezi Pruskem a Francií?

Sjednocení Itálie

Přečtěte a vypište si s. 110-111.

Do sešitu:

Giuseppe Garibaldi (čti džuzepe=Josef):

vojevůdce, který výrazně přispěl k vytvoření Itálie:

(můžete opět snížit rychlost přehrávání a použít titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=8grrAHhTDNw

Co je to guano a k čemu se používá?

Ve videu je chybný letopočet. Který?

Další důležité osobnosti sjednocení Itálie:

král Viktor Emanuel II. Savojský (Savojsko ale přenechal francouzskému císaři Napoleonu III. za jeho pomoc při získání Lombardie (Milánu) od Rakouska)

 (mnoho hlavních ulic v italských městech a vesnicích nese jeho jméno, všimněte si toho, až budete v Itálii - např. Corso Vittorio Emanuele II) 

a jeho předseda vlády Camillo Benso, hrabě z Cavouru

(stali se prvním králem a prvním předsedou vlády sjednocené Itálie, byli to vládci Sardinského království (jeho hlavním městem byl Turín v pod-alpském regionu Piemont, proto byl Turín prvním hlavním městem Itálie 1861-65), Sardinské království bylo hlavní silou sjednocení Itálie, Garibaldi také pocházel ze Sardinského království)
 

Prvního italského krále připomíná monumentální pomník na okraji hlavních antických památek v Římě (Altare della Patria=Oltář vlasti) - z jeho umístění a vzhledu je patrná snaha Itálie o navázání na slávu Římské říše: 

https://earth.google.com/web/@41.89478709,12.48321411,37.13280645a,462.8952731d,35y,173.99746209h,58.47131606t,-0r

https://earth.google.com/web/@41.89570613,12.48256566,21.33949852a,0d,60y,159.63086448h,96.72461671t,0r/data=IhoKFklfc0NzXzJHd2x5ZkVsTVZUVGlZc1EQAg

Volitelná videa:

https://www.youtube.com/watch?v=KSjDe9_jZk8
https://www.youtube.com/watch?v=kjFscoiE8eI

 


Výchova k občanství

řešení

téma: Právo a morálka

Přečti si v učebnici na str. 69 kapitolku: Právo a morálka.

Do sešitu odpověz na tyto otázky:

Co je to právo a právní normy?

Čím se liší právní normy od norem morálních?

Co jsou to morální normy?

Které z případů představují porušení právních a které morálních norem?

a) přejetí křižovatky na červenou,  b) opisování při písemné zkoušce, c) krádež v obchodě,  d) lhaní rodičům.

 


Konverzace z anglického jazyka

 

Vypracuj témata Fashion, Shopping do sešitu, odpovědi vybírej z  nabídky

Olympiáda AJ – vypracuj tato témata společně s další speaking card Shopping Maturita card

 


Hudební výchova

 

Poslechni a přelož si písničku A Milion Dreams (obě videa), případně celý film. https://www.youtube.com/watch?v=cSW3BWjQTY8

https://www.youtube.com/watch?v=sr9QjaB83YA

 


Milí osmáci,

je důležité mít sny…

P.S.: Vyberte si -  ve škole jste Hermióna, Ron, Harry, Seamus nebo Nevil (nebo Malfoy, Crabbe, Goyle)?

                                                                                  Vaše třídní učitelka Ema Gallová

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Dnes je 21.1.2022

Svátek má Běla

Partneři