Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 9.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

4

4. Řešení úloh pro 9.třídu od 14.4. do 22.4.2020

 


 

Český jazyk

 • ·        úkoly budou zadávány denně e-mailem jako dosud
 • v úterý 14.4.2020 v 7:39 byla žákům zaslána  práce na dnešní den
 • ve středu 15.4.2020 v 7:54 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj ze 14.4. a zároveň práce na dnešní den
 • ve čtvrtek 16.4.2020 v 7:05 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 15.4. a zároveň tabulka na postup při určování větných členů a on-line odkaz na procvičování větných členů.
 • v pátek 17.4.2020 v 7:50 byla žákům zaslána  práce na dnešní den z literární výchovy
 • v pondělí 20.4.2020 v 7:25 byla žákům zaslána  práce na dnešní den
 • v úterý 21.4.2020 v 7:40 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 20.4., zápis do sešitů a úkol
 • ve středu 22.4.2020 v 7:36 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 21.4. a odkaz na on-line procvičování čárky v souvětí

Matematika

 • ·        úkoly budou zadávány denně e-mailem jako dosud
 • v úterý 14.4.2020 v 7:41 byla žákům zaslána  práce na dnešní den
 • ve středu 15.4.2020 v 7:49 bylo žákům zasláno řešení úloh z M ze 14.4. a zároveň práce na dnešní den
 • ve čtvrtek 16.4.2020 v 7:43 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 15.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v pátek 17.4.2020 v 7:42 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 16.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v pondělí 20.4.2020 v 7:44 bylo žákům zasláno řešení úloh z M ze 17.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v úterý 21.4.2020 v 7:43 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 20.4. a zároveň práce na dnešní den
 • ve středu 22.4.2020 v 7:46 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 21.4. a zároveň práce na dnešní den

 

Anglický jazyk

 • ·        Unit 1 - 4 - procvičuj si nahlas slovíčka

                          + nepravidelná slovesa z obálky pracovního sešitu - celý první sloupec                         (3 tvary) + 10 sloves z druhého sloupce

 • ·        učebnice - 54 / 1 - otázky reportéra "R" napiš do sešitu - pod každou otázkou vynech řádek, abys mohl případné chyby příští týden při kontrole opravit. Nebudeš je mazat, abychom společně chyby prošli - Chybami se člověk učí.... Budu kontrolovat!

              Pozor!! Při tvoření otázek Ti pomůže odpověď (Cameron "C")

 • ·        55 / 2 a) E-mailovou zprávu přepiš správně do sešitu
 • ·        http://www.projectonlinepractice.com/ (přihlášeno zatím pouze 5 žáků!!!)

  Kdo ještě není přihlášený, učiní tak pomocí kódu na kartičce v pracovním sešitě (pod černým proužkem) a zvolí učebnici Project 5 (modrá).

  Zapojí se do třídy (join a class) zadáním kódu Class ID Code: C-667-104-0569, aby

  měl učitel přehled o průběžné práci na Unitu 1, 2, 3, 4.

  V případě dotazů mne kontaktujte na: novotna.zs@seznam.cz

 • ·        máte možnost konverzovat, stačí kontaktovat Audrey přes Skype: audrey_aamot@outlook.com

 

Německý jazyk

Einheit 6 – In der Stadt, auf dem Lande (ve městě, na venkově)

- dopravní prostředky – 3. pád podstatných jmen

 

- metrem, autobusem, na kole:

                        die U-bahn   mit der U-Bahn

                        der Bus     mit dem Bus

                        das Fahrrad             mit dem Fahrrad

 

- do sešitu napiš jakými dopravními prostředky lidé cestují – učebnice str. 56 / cvičení 7

- nauč se tato slovíčka


 

Ruský jazyk


 

Dějepis

 • ·        1)Test s učebnicí - Druhá světová válka: pokud máte možnost, pošlete mi vypracovaný test na e-mail partlova@zsporicins.cz , jinak si ho uschovejte a předáte mi ho, až se uvidíme (snad).
 • ·        2) Začneme probírat kapitolu Poválečné dějiny. Přečtěte si kapitolu Poválečné uspořádání (str. 92 – 96), potom odpovězte do sešitu na následující otázky: 1. Kde se konala první poválečná konference? Které státy se jí účastnily a kdo je na konferenci zastupoval? 2. Co se na této konferenci řešilo? 3. Vysvětli pojmy: demilitarizace, denacifikace, demokratizace 4. Jak bylo rozděleno Německo? 5. S kým byly podepsány mírové smlouvy? 6. Co to byly norimberské procesy? 7. Kdy byla založena OSN a kde je její sídlo? 8. Jaké jsou hlavní cíle OSN?

Moc vás zdravím a přeji hodně sil. Katka Pártlová


 

Fyzika

Opakování ON-LINE:

 Po PŘIHLÁŠENÍ na odkazu :

https://interaktivita.etaktik.cz/

(na stránce vlevo nahoře - (už stačí pouze E-MAIL (login) a HESLO (vaše heslo při registraci))

zvolte HRAVÁ FYZIKA 9 (pracovní sešit zelenohnědý),

str. 24 - 26 -  ELEKTRICKÝ PROUD KOLEM NÁS, OCHRANA PŘED ÚRAZY EL. PROUDEM, 1.POMOC PŘI ZASAŽENÍ EL. PROUDEM

Vyřešte úlohy, klikáním na ně si zobrazíte řešení ke kontrole (někdy i zajímavosti, videa).
 Po skončení práce se nezapomeňte odhlásit - na stránce vlevo nahoře .

!Pro zatím neregistrované žáky! – postup registrace naleznete v ARCHIVU ÚKOLŮ na webu školy v týdnu od 25.3.2020 


 

Chemie

Pracovní sešit  - procvičování – Karbonylové sloučeniny str.33/ 1,2

                                                    Aldehydy a ketony str. 33/1,2,3

                    

Nová látka 3.KARBOXYLOVÉ KYSELINY učebnice str. 62- 65

Opsat definici str. 62 modrý rámeček

Opsat názvosloví karboxylových kyselin = dva řádky str. 62

Zástupci- kyselina mravenčí, octová, olejová - vzorec, vlastnosti, využití

O ostatních zástupcích si přečíst.

Na youtubu 9.třída Chemie Karboxylové kyseliny Petr Curko

 


 

Zeměpis

Kdo zhlédl volitelná videa?

Co si myslíte o čínské iniciativě Belt and Road?

https://www.youtube.com/watch?v=xl_kw3mNazY&list=PLgawtcOBBjr8wFQ9p5mJIw-nsq_EXKBFi&index=2

Co si myslíte o čínské politice elektrizace osobní dopravy?

https://www.youtube.com/watch?v=HdQmiItrV4M&list=PLgawtcOBBjr8wFQ9p5mJIw-nsq_EXKBFi&index=8

 

Nová látka:
 

Železniční doprava

Udělejte si výpisky s. 67-68.
 


 

Přírodopis:

Otázky k pořadu ČT: (písemně do sešitu)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11589918198-pohyby-aneb-za-tajemstvim-hlubinnych-procesu-zeme/21638256238/

Jak definují v pořadu zlom?

Co je to permafrost?

Co říkají o pohybu eurasijské a africké desky?

Jak se pohybuje povrch země po ústupu ledovce?

Jak se říká oblasti s největší koncentrací sopek na Zemi?


Nová látka:

Vnější geologické děje

Udělejte si výpisky s. 53-54 (po odstavec Působení zemské tíže).Výchova k občanství

téma: Evropská unie

vypracovat referát o EU – práce na celý měsíc

dílčí části referátu:

- Společný trh a měna

- Pravomoci EU

- Instituce EU

- Symboly EU

- Význam EU

odevzdání: do 30. 4. 2020 poslat na e-mail: Fliegerova.L@seznam.cz

nezapomenout uvést zdroje hymna EU: https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw


 

Konverzace v anglickém jazyce

Reading Comprehension fdrf

Directions: Read the story carefully and then answer the questions below in complete sentences.

Severe storms happen in low-pressure weather systems. Warm, wet air begins rising into the air. The higher it rises, the cooler it becomes. Water vapor in the air forms drops, a process called condensation. The drops join together to form clouds, and then precipitation of some kind (rain, sleet, snow, or hail) will fall down to Earth’s surface. Although conditions must be very specific for a thunderstorm to develop, thunderstorms remain the most common kind of extreme weather. Before a thunderstorm can develop, there have to be three conditions present: the air has to be full of moisture, there must be either an intensely heated portion of Earth’s surface sending warm air up quickly or an approaching cold front, and the warm air that is rising must be warm enough to stay warmer than the air it passes through as it rises. The moisture in the rising air condenses, clouds form and a storm begins.

A cold front happens when cold air is moving near the surface of Earth, and it pushes warm air

up very quickly. This is often the beginning of a thunderstorm. Clouds form, and heavy rains begin

falling. Opposite electrical charges inside storm clouds separate, causing lightning to flash towards Earth. Lightning has enough energy to heat the air all around it. This sudden burst of heat is what causes the noise we know as thunder. Thunderstorms often bring disasters with them, including

floods, fires caused by lightning, damage from hailstones or strong winds, and even tornadoes. A

tornado is a spinning mass of air over land that can destroy virtually everything in its path.

A blizzard is a combination of strong winds and extremely low temperatures. Snowfall increases

until it is so heavy it is difficult or impossible to see. People can become lost in the snow and freeze to

death. Homes can be covered over with snow, trapping people indoors. A hurricane is the most powerful storm known on Earth. Forming over warm ocean waters off the coast of the tropics, they can become gigantic swirling mixtures of air and water between 100 and 900 miles wide. Wind speeds can average about 75 miles per hour. Hurricanes do the worst damage to coastal cities because they quickly lose their strength when they move over land. Hurricanes are so large and powerful that their swirling clouds can be seen from space. Organizations like FEMA (the Federal Emergency Management Agency) and the American Red Cross help victims of severe weather to deal with its aftermath.

1. What is condensation?

2. What three conditions need to happen for a thunderstorm?

3. What causes the “sound” we know as thunder?

4. Which storm is the most powerful on Earth? You can actually see it forming from space.

5. Pick one storm and write what you may do to stay safe during it

6. FEMA is an organization that helps during disasters. Many people think that money that goes towards FEMA could be used for other things like education, taxes or the military. They think these matter more and that disasters are very rare (rare= do not happen a lot) Is it important to keep FEMA well funded (funded= lots of money)?

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 29.5.2023

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den ochránců míru

Partneři