Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou

Archiv zadání a řešení úloh pro 9.třídu v jednotlivých týdnech

 • 1 - 18.3. - 25.3.2020
 • 8 - 13.5. - 20.5.2020
 • 2 - 25.3. - 1.4.2020
 • 9 - 20.5. - 27.5.2020
 • 3 - 1.4. - 8.4.2020
 • 10 - 27.5. - 3.6.2020
 • 4 - 14.4. - 22.4.2020
 • 11 - 3.6. - 10.6.2020
 • 5 - 22.4. - 29.4.2020
 • 12 - 10.6. - 17.6.2020
 • 6 - 29.4. - 6.5.2020
 • 13 - 17.6. - 24.6.2020
 • 7 - 6.5. - 13.5.2020
 

5

5. Řešení úloh pro 9.třídu od 22.4. do 29.4.2020

 


Český jazyk

 • ·        úkoly budou zadávány denně e-mailem jako dosud
 • ve čtvrtek 23.4.2020 v 7:36 byla žákům zaslána  práce na dnešní den
 • v pátek 24.4.2020 v 7:37 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 23.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v pondělí 27.4.2020 v 7:41 byla žákům zaslána  práce na dnešní den
 • v úterý 28.4.2020 v 7:42 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 27.4. a zároveň práce na dnešní den
 • ve středu 29.4.2020 v 8:00 bylo žákům zasláno řešení úloh z Čj z 28.4. a zároveň on-line odkaz na procvičování čárky ve větě jednoduché

Matematika

 • ·        úkoly budou zadávány denně e-mailem jako dosud
 • ve čtvrtek 23.4.2020 v 7:43 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 22.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v pátek 24.4.2020 v 7:44 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 23.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v pondělí 27.4.2020 v 7:42 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 24.4. a zároveň práce na dnešní den
 • v úterý 28.4.2020 v 7:41 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 27.4. a zároveň práce na dnešní den
 • ve středu 29.4.2020 v 7:38 bylo žákům zasláno řešení úloh z M z 28.4. a zároveň práce na dnešní den

Anglický jazyk

1) Unit 1 - 4 - procvičuj si nahlas slovíčka

 

2) nepravidelná slovesa z obálky pracovního sešitu - celý první sloupec (3 tvary) + 15 sloves z druhého sloupce

 

3) zkontroluj si otázky z minulého týdne a případně oprav (učebnice - 54 / 1 - otázky reportéra "R") + zkontroluj 55 / 2 a) E-mailovou zpráva v sešitě

 

4) pracovní sešit Progress Check - str. 42, 43, příp. cvičení Unit 4 

 

5) Zkontrolujte si úkol - audio a trénujte poslechy k Unitu 4:

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 

6) www.projectonlinepractice.com (přihlášeno zatím pouze 10 žáků)

Kdo ještě není přihlášený, učiní tak pomocí kódu na kartičce v pracovním sešitě (pod černým proužkem) a zvolí učebnici Project 5 (modrá).

Zapojí se do třídy (join a class) zadáním kódu třídy - Class ID Code: C-667-104-0569, aby měl učitel přehled o průběžné práci na Unitu 1, 2, 3, 4.

- v případě dotazů mne kontaktujte na: novotna.zs@seznam.cz

 

máte možnost konverzovat, stačí kontaktovat Audrey přes Skype: audrey_aamot@outlook.com

 


Německý jazyk

Einheit 6 – In der Stadt, auf dem Lande (ve městě, na venkově)

1) zkontroluj si cvičení 56 / 7 (dopravní prostředky - jet čím? MIT + 3. pád)

 

2) slovíčka PS str. 62 - naučit, procvičovat, nezapomínejte na člen u podstatných jmen

3) učebnice str. 53 / cv. 1b) - otázky napište do sešitu a přeložte

 


Ruský jazyk

1) zkontrolujte si cvičení z minulého týdne

2) vypracujte cvičení v příloze

 


Dějepis

1) Studená válka – První fáze studené války (str. 96 – 101) přečíst text v učebnici. Do sešitu si nalepit (nebo zapsat) následující poznámky:

STUDENÁ VÁLKA = pojem, který označuje období silného mezinárodního napětí po skončení druhé světové války (do roku 1989) Hlavními nepřáteli v této „válce“ byli USA a SSSR. Důvodem vzniku studené války bylo, že USA i SSSR zvítězily nad Hitlerem a každý z těchto států chtěl Evropu ovládnout. Oba státy se navíc lišily ve státním zřízení – USA (demokracie) X SSSR (totalita – komunismus). Studenou válku rozdělujeme do 4 fází. 1. fáze (1946 – 1953) Evropa byla rozdělena na dvě části tzv. „železnou oponou“ (termín, který použil W. Churchill ve svém projevu ve Fultonu, o rok později dal prezident USA, Truman, najevo, že bude podporovat svobodné demokratické národy): západní blok (demokratický – vliv USA) a východní blok (komunistický – vliv SSSR) Marshallův plán - Evropa – hospodářské problémy, USA – problémy s nadvýrobou - Marshallův plán byla hospodářská pomoc pro Evropu – měla trvat 4 roky, USA by bezplatně dodávaly spotřební zboží, zemědělské a potravinové přebytky, potřebné suroviny a stroje, výměnou chtěly úzkou spolupráci a výměnu informací – to SSSR odmítl a k odmítnutí přinutil i státy, které spadaly do jeho vlivu (to bylo i Československo) – od té doby hospodářství „východního bloku“ zaostávalo. V roce 1949 byla založena západoevropskými státy vojenská organizace: Severoatlantické aliance (NATO) - cílem bylo bránit kteréhokoli člena, který by byl napaden První berlínská krize a rozdělení Německa na dva státy Názorové neshody mezi SSSR, VB, Francií a USA o osudu Německa vedly k tomu, že USA, VB a Francie sjednotily své zóny v Německu a přijaly Marshallův plán hospodářské pomoci. SSSR vyhlásil blokádu Berlína (začala 1. berlínská krize) – Berlín ležel v sovětské okupační zóně, ale byl také rozdělen na 4 okupační zóny jako Německo, jeho blokádou tak Stalin znemožnil zásobování britských, amerických a francouzských jednotek (Velké Británii se však podařilo vytvořit letecký most a Berlín zásobovat). Důsledkem 1. berlínské krize bylo rozdělení Německa na Spolkovou republiku Německo (SRN, „západní Německo“) a Německou demokratickou republiku (NDR, „východní Německo“), podobně byl rozdělen i Berlín – na „východní“ a „západní“. Válka v Koreji (1950 – 1953) Korea byla po 2. sv. válce rozdělena na severní Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR, vliv SSSR, komunismus) a jižní Korejskou republiku (vliv USA). Když USA stáhly svá vojska z jižní Koreje, severní Korea zaútočila na jižní (se souhlasem Stalina). Do války se zapojila i OSN (s podporou USA). USA i SSSR se obávaly použití atomové bomby a tak nakonec k přímému střetu nedošlo – jednání byla zdlouhavá a nakonec zůstala Korea rozdělena na severní a jižní tak, jako před válkou.

2) Pro zájemce (sledovat až po přečtení textu) https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947 https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben https://www.slavne-dny.cz/episode/10002823/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven


 

Fyzika

Opakování ON-LINE:

1) Po PŘIHLÁŠENÍ na odkazu :

https://interaktivita.etaktik.cz/

(na stránce vlevo nahoře - (už stačí pouze E-MAIL (login) a HESLO (vaše heslo při registraci))

2) zvolte HRAVÁ FYZIKA 9 (pracovní sešit zelenohnědý),

str. 17 a 18 -  ODPOR POLOVODIČE, PŘECHOD PN

3) Vyřešte úlohy, klikáním na ně si zobrazíte řešení ke kontrole (někdy i zajímavosti, videa).
4) Po skončení práce se nezapomeňte odhlásit - na stránce vlevo nahoře .

 

!Pro zatím neregistrované žáky! – postup registrace naleznete v ARCHIVU ÚKOLŮ na webu školy v týdnu od 25.3.2020.
 


Chemie

PŘÍRODNÍ LÁTKY

1.      Chemické složení živých organizmů 

Přepište si do sešitů zelené schéma na str.69 

Ofoťte si a nalepte nebo překreslete obrázek postavy na str. 69, kde je barevně vyznačeno procentuální zastoupení složek lidského těla

Biogenní prvky – obsažené ve sloučeninách, které tvoří těla organizmů                                                       

 a)Makrobiogenní – vypište značky prvků ze str. 70                                               

  b)Mikrobiogenní – vypište značky prvků ze str. 70

 

PS – vypracujte otázky na str.38/1,2,3,4,5 
 

                                                                                                             

 1.       Cukry - sacharidy           

 Ze str. 70 si vypište – složení, vznik, význam                                                                                         

Monosacharidy 
 

Výpisky str.71 dole,
 

Fotosyntéza - rovnici plus schematicky obrázek                                                                   
 

Zástupci :
 

glukóza, fruktóza str.72 – výpisky- vzorec pouze sumární , výskyt, využití ,                                               
 

youtube – 9.třída Petr Curko chemie – Sacharidy – z videa si do sešitů zapište zdravotní rizika spojená s konzumací fruktózy

Na youtube je řada zajímavých videjí od autora Petra Curka. Pokud byste měli zájem pustit si něco k tématům, která jsme probírali i dříve, je to možné.
 

V příloze jsou ke kontrole cvičení z minula, stejně jako u předcházejících cvičení. Nezapomínejte do pracovních sešitů zapisovat data, ke kterým byla cvičení zadávána.

 


Zeměpis

Železniční doprava 
krátké video: Transsibiřská magistrála

https://edu.ceskatelevize.cz/transsibirska-magistrala-5e4421cce173fa6cb524a7e3
 

Vodní doprava

Přečtěte a vypište si článek na s. 69.
 

Najděte 5 největších přístavů z tabulky v učebnici na mapě.

Které jsou dva nejdůležitější průplavy na světě a v kterých letech byly zprovozněny? 

Krátké video: kontejnerová doprava

https://www.youtube.com/watch?v=0MUkgDIQdcM
 


Přírodopis:

Opakování:

V jakých oblastech je chemické zvětrávání intenzivnější?

 

Působení zemské tíže

Činnost tekoucí vody

Přečtěte a vypište si článek na s. 54-55.

Pořady ČT: Řeka od pramene po dolní tok

https://edu.ceskatelevize.cz/reka-od-pramene-po-dolni-tok-5e44191f17fa7870610ed3e7
 

Krátké video Říční jezera, mrtvá ramena řek, anglicky se těmto jezerům podle jejich tvaru říká oxbow, viz také schéma na s. 55

https://edu.ceskatelevize.cz/ricni-jezera-mrtva-ramena-rek-5e4425022773dc4ee413a03f
 

příklad na mapě: https://earth.google.com/web/@50.17391937,14.78039029,174.23406762a,628.08995047d,35y,-14.38045608h,23.69846825t,0r

 

Pískovcová skalní města

 https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikla-piskovcova-skalni-mesta-5e4418f317fa7870610ed1cb

krátké video: Čím jsou česká pískovcová skalní města unikátní?

https://edu.ceskatelevize.cz/cim-jsou-ceska-piskovcova-skalni-mesta-unikatni-5e441a1bf2ae77328d0a6883
 

krátké video: Jak vznikají skalní města?

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikaji-skalni-mesta-5e441a1bf2ae77328d0a6884

krátké video: Pískovcová skalní města Českého ráje

https://edu.ceskatelevize.cz/piskovcova-skalni-mesta-ceskeho-raje-5e44197b17fa7870610ed770

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Dnes je 23.3.2023

Svátek má Ivona

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový meteorologický den

Partneři