Navigace

Obsah

7.4.2020


Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná v termínu od 4.května do 11.května 2020

Informace k zápisu:

Zápis do MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

 


 

13.3.2020


Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Ředitel Základní školy a mateřské školy Poříčí nad Sázavou rozhodl o přerušení provozu mateřské školy školy ze závažných důvodů od pondělí 16.března do odvolání.

Pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, napište e-mail na ms-porici@seznam.cz a vyplněný dokument vám pošlu zpět naskenovaný.


 

2.3.2020


Informace k prevenci před koronavirem

Informace z Krajského úřadu Středočeského kraje

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1.      k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,

2.      základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

3.      v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

 

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.

 

 

hygiena_rukou.pdf (1.81 MB)