Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou
okres Benešov, příspěvková organizace
Školní 190
257 21 Poříčí nad Sázavou

Tel.: 317779110
E-mail:

ms-porici@seznam.cz

IČ: 709 91 634

Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou, okres Benešov, příspěvková organizace: 

  • číslo účtu pro placení stravného 100325291/0800             
  • číslo účtu pro placení školného 325888319/0800             

Stravné se platí převodem z účtu na účet školy nebo inkasem ze sporožirového účtu na sběrný (výjimečně v hotovosti). Platbu je nutno uhradit poslední týden v měsíci zálohou na měsíc následující. Platba na září a leden se hradí od 1.9. do 10.9., respektive 1.1.-10.1. Pokud tak není učiněno, je dítě odhlášeno z obědů, až do doby zaplacení zálohy. Výše platby je společně s příslušným variabilním symbolem zasílána každý měsíc na e-mail uvedený na přihlášce ke stravování. 

Výše stravného je určena finančním limitem podle vyhlášky následovně:

děti 3-6 let: 38,- Kč (přesnídávka 8,- oběd 22,- svačina 8,-)
děti 7 let:

41,- Kč (přesnídávka 9,- oběd 23,- svačina 9,-)

Číslo účtu pro placení stravného je 100325291/0800             


Školné ve výši 350,- Kč měsíčně má splatnost vždy od 1. do 15. dne příslušného měsíce. Pokud budete platit převodem z účtu, do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte, školné a měsíc, za který platíte. Na tuto platbu si můžete zřídit trvalý příkaz (období září-červen) tak, aby platba proběhla vždy nejlépe 1.-5. v příslušném měsíci (tj. 1.9. školné na měsíc září). Děti, které plní povinnou předškolní docházku školné neplatí.

Číslo účtu pro platbu školného je 325 888 319/0800