Navigace

Obsah

Projekty

Přátelská školka

Naše mateřská škola se v září 2010 zapojila do rozvojového projektu Přátelská školka, který realizovalo občanské sdružení Alfa Human Service v rámci Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Cíle projektu byly zaměřeny na vyhledávání a definici rozvojových potřeb a poskytnutí vzdělávacích programů učitelům a vedení mateřských škol.

Vzdělávací programy, kterých se v průběhu tří let zúčastnily všechny učitelky naší mateřské školy, byly zaměřeny zejména na sebepoznání a seberozvoj, komunikaci a práci v týmu, prevenci syndromu vyhoření, realizaci interaktivní práce s dětmi s důrazem na jejich individuální potřeby. Informace a zkušenosti získané při práci v malých prožitkových skupinách pro nás znamenaly velký přínos nejen v oblasti pracovní, ale i v rovině osobní. Nedílnou součástí projektu byly i herní aktivity s dětmi a přednáška pro rodiče na téma Hranice a rituály ve výchově předškolních dětí.

V rámci závěrečné konference s názvem "Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů vmateřské škole" konané 20.3. 2013, byl naší mateřské škole slavnostně předán certifikát s registrovanou ochrannou známkou MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÁTELSKÁ DĚTEM A RODIČŮM". Posláním tohoto certifikátu je šířit a posilovat ujištění rodičů a veřejnosti o kvalitě personálu a služeb předškolního zařízení. Toto ocenění je pro nás všechny velkým závazkem. Doufáme, že se nám v naší mateřské škole podaří připravovat pro všechny děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.