Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Náprava poruch učení

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Hana Vyčítalová, Šárka Fremutová
Den/čas: individuálně

 

Aktivity :

Náprava poruch učení je zaměřena na posílení dílčích funkcí, které jsou u dětí oslabeny. Jde hlavně o zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, procvičování pravo-levé orientace,o posílení grafomotoriky (uvolnění ruky) a tím upevnění správného úchopu držení psacího náčiní. Dále pak posílení čtenářských dovedností a schopnosti provést v praxi pravidla pravopisu - kvantitu samohlásek, y,i po měkké a tvrdé souhlásce....Rozvíjíme též logický úsudek a myšlení. Děti pracují s kompenzačními pomůckami - bzučák (kvantita samohlásek), tvrdé a měkké kostky (y,i), dyslektické tabulky, pracovní listy pro dyslexii, dysortografii a dysgrafii, i Logico picollo a Terasoft - didaktické hry. Své dovednosti děti procvičují i na interaktivní tabuli i na počítači, kde máme výukové programy hlavně pro český jazyk.