Navigace

Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Příprava na přijímací řízení

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Příprava na přijímací řízení z ČJ - 5.tř.
Vyučující: Lenka Fliegerová
Den/čas: středa 12:00- 12:45
Den/čas: čtvrtek 7:00- 7:40
Třída: 5.A a 5.B

 
Příprava na přijímací řízení z M - 5.tř.
Vyučující: Eva Vorlová
Den/čas: úterý 6
:50- 7:40
Třída: 5.A a 5.B
 
Aktivity:

Žáci řeší vzorové úlohy na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.


 
Příprava na přijímací řízení z Čj - 9.tř.
Vyučující: Iva Červenková
Den/čas: úterý 7
:00- 7:40
Třída: 9.

 

Příprava na přijímací řízení z M - 9.tř.
Vyučující: Michaela Růžičková
Den/čas: středa 7
:00- 7:30
Třída: 9.
 
Aktivity:
Kurz je primárně určen žákům 9. ročníku, připravuje je na přijímací zkoušky na SŠ. Rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti získané při běžných hodinách matematiky. Je zcela zaměřen na řešení autentických zadání přijímacích zkoušek poskytnutých různými typy středních škol, ale i novodobých státních přijímacích zkoušek na SŠ.