Navigace

Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Příprava na zkoušky AJ

při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Ema Gallová
Den/čas:

Třída: 7.-9.
 
Aktivity :
Příprava na zkoušky Cambridge  pomáhá zájemcům zvládnout všechny jazykové dovednosti požadované úrovně, zejména ústní a písemný projev. Získané znalosti slovní zásoby a gramatiky se opakují a doplňují dle potřeby. Důležitou součástí přípravy je porozumění metodice písemného testu a poslechu. Zájemcům  je také zpřístupněno on-line procvičování. Příprava je zdarma, zkoušku si zájemce hradí dle aktuálního ceníku Cambridge zkouškového centra. ZŠ Poříčī nad Sázavou je vedena jako přïpravné centrum. Spolupracujeme s jazykovou školou Akcent.