Navigace

Obsah


Kroužky


Zájmové kroužky vedou vyučující naší školy.

 

Přírodovědný kroužek

Při ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou


Vyučující: Iveta Červenková
Den/čas: 1 krát za 14 dní středa 13:45-15:45
Třída: 4.-9.


Aktivity kroužku:

  • Přírodovědný kroužek poskytuje možnost aktivně se seznámit s přírodou v našem okolí
  • exkurze, podrobně přírodu zkoumat
  • práce s mikroskopem, lupou a poznávat rostliny a živočichy v okolí
  • práce s atlasy a určovacími klíči

 

  •  Žáci z přírodovědného kroužku pracují na  projektu „Můj strom.“

Na poslední hodině měli možnost se se „svým stromem“ vyfotit a pořídit si tak jeho podzimní fotografii.

Žáci také zkoumali pomocí jednoduchých chemických pokusů, jaká barviva se na podzim vyskytují v listech.