Navigace

Obsah

Školní družina


KONTAKT 

  • Telefonní číslo:  317 779 110 (škola)
  • NOVÉ ČÍSLO:  602 763 604 (pouze 15,30 -17,00 hod.)

 

  • Žáci odcházejí na odpolední vyučování, do zájmových útvarů nebo za jinými aktivitami, proto jsou naše oddělení sestavována s ohledem na tuto proměnlivost.
  • Jednotlivé činnosti prolínají denním programem bez přesného vymezení. Děti mají čas k odpočinku, k rekreaci, k zájmové činnosti,  k přípravě na vyučování. Během pobytu ve ŠD se mohou děti účastnit dalších činností organizovaných školou a ŠD.  ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, proto má svá specifika. Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmovým činnostem. Naše ŠD je součástí školy a vyplňuje volný čas žáků mezi vyučováním a po vyučování.

 

  • Příspěvek na ŠD pro tento rok činí :

          200 Kč ( září - prosinec ) za jedno dítě.       

          300 Kč ( leden - červen ) za jedno dítě.

 

  • Provoz ŠD :

Ranní provoz je denně od 6.30 do 7.30 hodin. (Příchod do 7.15 hod.)

Odpolední provoz končí v 17.00 hodin.